Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Giáo xứ Ling La


Giáo Xứ LING LA có nguồn gốc là Giáo xứ KON ĐÚ, Giáo phận KONTUM. Vào 8g30 ngày 15.8.2019. ĐGM. Aloxio Nguyễn Hùng Vị ban phép Thêm sức cho 268 em sắc tộc Xêđăng.

Giáo Xứ LING LA có nguồn gốc là Giáo xứ KON ĐÚ, Giáo phận KONTUM. Vào 8g30 ngày 15.8.2019. ĐGM. Aloxio Nguyễn Hùng Vị ban phép Thêm sức cho 268 em sắc tộc Xêđăng.

Tin và Ảnh : Lm. Simon Phan văn Bình, sinh năm 1937,
TGM Kontum.
Nguồn: facebook.com/Phan Văn BìnhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét