MIỀN GIA LAI


7 Giáo Hạt, 53 Giáo Xứ

GIÁO HẠT PLEIKU :


1. GX. AN MỸ Sth : 595 Đc:  Xã An Phú, Tp Pleiku, Gialai 
2. GX. ĐỨC AN Sth : 3,699 Đc:  20 Wừu, P. Ia Kring, Tp. Pleiku, Gialai 
3. GX. HIẾU ĐẠO sth : 1,560 Đc: Phường Diên Hồng, tp Pleiku, Gialai 
4. GX. HIẾU ĐỨC sth : 504 Đc: Phường Yên Đỗ, tp Pleiku, Gialai 
5. GX. HIẾU NGHĨA sth : 1,042 Đc:  Phường Thống Nhất, tp Pleiku, Gialai 
6. GX. HOÀ BÌNH Sth : 380 Đc: Xã Biển Hồ, Tp.Pleiku, Gialai 
7. GX. HOA LƯ Sth : 1,538 Đc:   CMT8, Tp. Pleiku, Gialai 
8. GX. PHÚ THỌ Sth : 4,498 Đc:    Xã An Phú, tp Pleiku, Gialai 
9. GX. PLEI CHUET Sth : 7,220 Đc:  Phường Thắng Lợi, tp Pleiku, Gialai 
10. GX. THÁNH TÂM Sth : 6,054 Đc: 542 Hùng Vương. Tp Pleiku, Gialai 
11. GX. THĂNG THIÊN Sth : 1,517 Đc:  02 Quang Trung, tp Pleiku, Gialai 
12. GX. TIÊN SƠN Sth : 4,626 Đc:  Xã Tân Sơn, Tp. Pleiku, Gialai 
13. GX. TRÀ ĐA Sth : 565 Đc:  Xã Biển Hồ, tp Pleiku, Gialai Đt 

                    - Giáo xứ An Mỹ
                    - Giáo xứ Hòa Bình
                    - Giáo xứ Hoa Lư
                    - Giáo xứ Phú Thọ
                    - Giáo xứ Plei Chuet
                    - Giáo xứ Thăng Thiên
                    - Giáo xứ Thánh Tâm
                    - Giáo xứ Tiên Sơn
                    - Giáo xứ Đức An
                    - Tu đoàn Naza
                    - Giáo xứ Hiếu Đạo
                    - Giáo xứ Hiếu Đức
                    - Giáo xứ Hiếu Nghĩa
                    
GIÁO HẠT AYUNPA :

            14.GX.  BON MA DJƠNG Số t.hữu : 5,680 Đ.chỉ:  149 Trần Hưng Đạo, Tx. Ayunpa, Gialai 
            15.  GX. BON ƠI NU B Sth : 3,467 Đc:  Xã Ia Sươm, H. Krông Pa, Gialai 
            16.  GX. PHÖ BỔN Sth : 3,186 Đc:  186 Trần Hưng Đạo, Tx. Ayun Pa, Gialai 
            17.  GX. PHÖ THIỆN Sth : 2,042 Đc:  Thị trấn Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gialai 
            18.  GX. PHÚ TÚC Sth : 585 Đc:  Thị trấn Phú Túc, H. Krông Pa, Gialai 
            19.  GX. PLEI ATHAI Sth : 7,687 Đc:  Thị trấn Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gialai 

                    - Giáo xứ Bon Ma Djơng
                    - Giáo xứ Bon Ơi Nu 
                    - Giáo xứ Phú Bổn
                    - Giáo xứ Phú Thiện
                    - Giáo xứ Phú Túc
                    - Giáo xứ Plei Athai
                    
GIÁO HẠT CHƯ PĂH :


            20. GX. ĐỨC BÀ BIỂN HỒ Số tín hữu : 1,004 Địa chỉ:  Xã Nghĩa Hưng, H. Chư Păh, Gialai 
            21. GX. EA LUH-XÊĐĂNG Sth : 661 Đc:  Xã Nghĩa Hưng,  H. Chư Păh, Gialai 
            22. GX. HÀ BẦU Sth : 3,242 Đc: Xã Chư Đăng Ya, H. Chư Păh, Gialai 
            23. GX. HOÀ PHÚ Sth : 1,339 Đc:  Xã Hoà Phú  H. Chư Păh, Gialai 
            24. GX. IA TÔ Sth : 4,540 Đc:  Huyện Ia Grai, Gialai 
            25. GX. KON MAH Sth : 4,161 Đc:  Xã Hà Tây, H.Chư Păh, Gialai 
            26. GX. NGÔ SƠN Sth : 815 Đc:  Xã Chư Đăng Ya, H. Chư Păh, Gialai 
            27. GX. NINH ĐỨC Sth : 4,416 Đc:  Xã Nghĩa Hoà, H. Chư Păh, Gialai 
            28. GX. PLEI JUT Sth : Đc:    Xã Ia Der, H.Ia Grai, Gialai 
            29. GX. PLEI TƠWER Sth : 3,330 Đc:  Xã Đăk Tơwer, H. Chư Păh, Gialai  

                  - Giáo xứ Hà Bầu
                    - Giáo xứ Hòa Phú
                  - Giáo xứ Ia Tô
                  - Giáo xứ Kon Mah
                    - Giáo xứ Ninh Đức
                  - Giáo xứ Plei Tơwer
                    - Giáo xứ Đức Bà Biển Hồ
                    - Giáo xứ Ea Luh-Xê Đăng
                    - Giáo xứ Ngô Sơn
                    - Giáo xứ Plei Jut
                    
GIÁO HẠT CHƯ SÊ :


            30.GX. H’BÔNG Số tín hữu : 1,547 Địa chỉ:  Xã H‟Bông, H. Chư Sê, Gialai 
            31.GX. IA DRENG Sth : 2,650 Đc: Xã Ia Hrú,  H. Chư Pưh, Gialai 
            32.GX. IA TIÊM Sth :       Đc:  xã Ia Tiêm, H. Chư Sê, Gialai 
            33.GX. MỸ THẠCH Sth : 7,851 Đc:  Thị trấn Chư Sê, H. Chư Sê, Gialai 
            34. GX. PHÚ NHƠN Sth : 1,918 Đc:  xã Nhơn Hoà, H.Chư Pưh, Gialai 
            35. GX. PHÚ QUANG – IA HRÚ Sth: 3,406 Đc: xã Ia Hrú, H. Chư Pưh, Gialai 
            36. GX. PLEIKLY Sth : 5,265 Đc:  xã Nhơn Hoà, H.Chư Pưh, Gialai 

                    - Giáo xứ H'Bông
                    - Giáo xứ Mỹ Thạch
                    - Giáo xứ Phú Nhơn
                    - Giáo xứ Phú Quang
                    - Giáo xứ Plei Kly
                    - Giáo xứ Ia Dreng
                    - Giáo xứ Ia Tiêm
                    
GIÁO HẠT MANG YANG :


37. GX. CHÂU KHÊ Số tín hữu : 4,211 Đc: Xã Đăk Yă, H.Mang Yang, Gialai 
38. GX. DE SƠMEI Sth : 3,772 Đc:  Xã Đăk Sơmei, H. Đăk Đoa, Gialai 
39. GX. HNENG Sth : 1,612 Đc: Xã Hneng, H. Đăk Đoa, Gialai 
40. GX. HRA PHÚ YÊN Sth : 3,459 Đc:     Xã Hra, H. Mang Yang, Gialai 
41. GX. KON MAHAR Sth : 4,257 Đc:  xã Hà Đông, H. Đăk Đoa, Gialai 
42. GX. LA SƠN Sth : 2,764 Đc:   xã Ia Băng, H. Đăk Đoa, Gialai 
43. GX. LỆ CẦN Sth : 2,116 Đc:  Xã Tân Bình, H. Đăk Đoa, Gialai 
44. GX. LỆ CHÍ Sth : 1,612 Đc: Xã NamYang, H. Đăk Đoa, Gialai 

                    - Giáo xứ Châu Khê
                    - Giáo xứ De Sơmei
                    - Giáo xứ Phaolô H'Neng
                    - Giáo xứ Kon Mahar
                    - Giáo xứ La Sơn
                    - Giáo xứ Lệ Cần
                    - Giáo xứ Phú Yên H'ra
                    - Giáo xứ Lệ Chí
                    
GIÁO HẠT AN KHÊ :


            45.  GX. AN KHÊ Số tín hữu : 3,469.  Địa chỉ:    198 Quang Trung, Tx. An Khê, Gialai 
            46.  GX. AN SƠN Sth : 2,357.   Đc:  Xã Tân An, H. Đăk Pơ, Gialai 
            47.  GX. CHỢ ĐỒN Sth : 1,261.   Đc:     819 Quang Trung, Tx. An Khê, Gialai 
            48.  GX. ĐỒNG SƠN Sth : 1,659.   Đc:  Xã Tân An, H. Đăk Pơ, Gialai 

                    - Giáo xứ An Khê
                    - Giáo xứ Chợ Đồn
                    - Giáo xứ Đồng Sơn
                    - Giáo xứ An Sơn
                    
GIÁO HẠT CHƯ PRÔNG :


            49.GX. ĐỨC HƯNG Số tín hữu : 1,287 Đc: Xã Thăng Hưng, H. Chư Prông,  Gialai 
            50.GX. PLEI RƠNGOL KHÓP Sth : 3,454 Đc: xã Ia Krêl, H. Đức Cơ, Gialai 
            51.GX. PHÚ MỸ Sth : 875 Đc  :  X. Ia Băng, H. Chư Prông, Gialai 
            52.GX. THANH BÌNH Sth : 1,167 Đc: xã Bình Giáo, H. Chư  Prông, Gialai 
            53.GX. THANH HÀ Sth : 2,290 Đc: Xã Ia Drăng, H. Chư Prông, Gialai 

                    - Giáo xứ Phú Mỹ
                    - Giáo xứ Plei Rơngol Khop
                    - Giáo xứ Thanh Bình
                    - Giáo xứ Thanh Hà
                    - Giáo xứ Đức Hưng
                   

1 nhận xét:

  1. Quay phim Gia Lai

    QVFilm Production – Quay phim và sản xuất phim chuyên nghiệp tại Gia Lai, Ekip sản xuất và quay phim chúng tôi có những quay phim chuyên nghiệp, chuyên viên xử lý và kỹ xảo độ họa. Chúng tôi đã quay và sản xuất nhiều dự án phim khách hàng tại Gia Lai và tỉnh thành khác.

    Trả lờiXóa