Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Giáo xứ Phú Thiện


Chiều ngày 23/07/2019,  Đức Cha Aloisiô  ban phép Thêm sức cho 198 em Kinh và Thượng tại Giáo xứ Phú Thiện (Hạt Ayunpa).
"Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn" 
                                         (Luca 4,18).

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: giày và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời


Chiều ngày 23/07/2019,  Đức Cha Aloisiô  ban phép Thêm sức cho 198 em Kinh và Thượng tại Giáo xứ Phú Thiện (Hạt Ayunpa).
"Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn" 
                                         (Luca 4,18).

Nguồn Ảnh: facebook/Giáo xứ Phú Thiện


_________________________________________

Mời vào trang Facebook Giáo xứ Phú Thiện:
www.facebook.com/pages/-Giáo-Xứ-Phú-Thiện-/199063810246224
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét