Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Buổi tổng kết khóa học hè 2014 tại Giáo xứ Kon Jơ Dreh - Kon Tum


Buổi tổng kết khóa học hè 2014 tại Giáo xứ Kon Jơ Dreh - Kon Tum


PHẦN 1

PHẦN 2

(Nguồn Video và hình ảnh: Mai Tự Cường)

Nhà thờ Kon Jơdreh

Thánh Lễ Chúa Nhật XVII TN A & Buổi Tổng Kết Khóa Học Hè 27-7-2014 tại nhà thờ Giáo xứ Kon Jơdreh

Cha Giacôbê Trần Tấn Việt, Chính xứ Kon Jơdreh

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Giáo xứ Mỹ ThạchGiáo điểm Thánh Antôn thuộc Giáo Xứ Mỹ Thạch Huyện Chu Sê Gialai do các linh mục Dòng Ngôi Lời Nha Trang điều hành. Vào 4g00 chiều ngày 17.8.2019 ĐGM. Aloxio Nguyễn Hùng Vị đến làm phép Nhà sinh hoạt và dâng lễ cho 30 em sắc tộc Jrai rước lễ lần đầu. Giáo điểm hiện có 300 giáo dân Kinh và 600 giáo dân sắc tộc thiểu số. Của lễ dâng hôm nay có măng le và bắp trái, thức ăn bản địa.

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 9 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 10 người

Trong hình ảnh có thể có: 11 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng


Giáo điểm Thánh Antôn thuộc Giáo Xứ Mỹ Thạch Huyện Chu Sê Gialai do các linh mục Dòng Ngôi Lời Nha Trang điều hành. Vào 4g00 chiều ngày 17.8.2019 ĐGM. Aloxio Nguyễn Hùng Vị đến làm phép Nhà sinh hoạt và dâng lễ cho 30 em sắc tộc Jrai rước lễ lần đầu. Giáo điểm hiện có 300 giáo dân Kinh và 600 giáo dân sắc tộc thiểu số. Của lễ dâng hôm nay có măng le và bắp trái, thức ăn bản địa.

Tin và Ảnh: Lm Simon Pham văn Bình, sinh 1937
Đ/c: TGM Kontum

_____________________________________________________

ĐGM Aloxio Nguyễn Hùng Vị ban phép Thêm sức tại GX Mỹ Thạch, Huyện Chusê, Gialai vào 9g30 ngày 27.7.2019 cho các em Kinh - Jrai.Tin và Ảnh: Lm Simon Pham văn Bình, sinh 1937
Đ/c: TGM Kontum
Nguồn: facebook.com/Phan văn Bình_____________________________________________________

CỘNG ĐOÀN MỸ LINH - CHƯ SÊ - KONTUM 


Vào khoảng đầu năm 2004, Hội Dòng cho các chị em lớp Tiền Vĩnh Khấn đi thăm vùng đất Tây Nguyên thuộc giáo phận KONTUM. Các chị em đến tòa giám mục Kontum để chào Đức Cha Micae. Đức Cha Micae có nhã ý mời Hội dòng lên vùng đất truyền giáo này.

Hội Dòng đã mau mắn đáp lời mời gọi của Đức Cha qua tiếng vang vọng thúc đẩy của Thầy Giesu: “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” ( Mc, 16,15b).

Đầu năm 2005, HD đã sai 5 chị em lên vùng truyền giáo Tây Nguyên. Hai chị cao niên được gởi tá túc ở 1 gia đình thuộc giáo xứ Mỹ Thạch( nhà Cậu Vị), Ba chị trẻ được gởi xuống giáo xứ Phú Nhơn để học tiếng địa phương ( Jrai) 2 tháng.

Sau 2 tháng , chị em quy tụ về giáo xứ Mỹ Thạch ở tạm trong 1 ngôi nhà trống của ông bà Cơ.


Đến năm 2007, HD đã xây dựng được 1 ngôi nhà cho chị em ở cho đến nay. Thấm thoát đã 9 năm, chị em Đa Minh Rosa- Lima hiện diện o giáo xứ Mỹ Thạch, Hạt Chư Sê, GP.KONTUM

Trải qua các thời kỳ các chị em phụ trách:

1. Chị Maria Sophia Mai thi Kim Chuộng( 2005- 2008)
2. Chị Anna Vũ Thị Kim Hồng( 2008-2011)
3.Chị Têresa Phạm Thị Lực( 2011-2013)
4.   Chị Anna Martino Dương Thị Tuyết ( từ 2013 – 2014)
  
  CỘNG ĐOÀN PHỤC VỤ TRONG CÁC HOẠT ĐÔNG:

1. Mục vụ giáo xứ:  Lớp ơn gọi, Ca đoàn, Giới trẻ, Legio, Giáo lý.
  
2. Giáo dục:

  Nuôi các em dân tộc nội trú

  Nuôi các con em của các bênh nhân phong cùi

  Các em mồ côi không Cha không Mẹ

  Mở nhà trẻ tại cộng đoàn,

  Mở lớp tình thương giữa làng dân tộc
   Mở lớp năng khiếu đàn hát.
  
   3. Bác ái xã hội:
  
* Y tế :  khám chữa bệnh cho người cùi - người dân tộc nghèo  tại phòng khám của cộng đoàn và trong các bản làng .
  
  * Cung cấp lương thực thực phẩm cho người cùi, trẻ mồ côi , người già neo đơn và người nghèo.

  * Chương trình nước sạch : xây dựng giọt nước và giếng nước

  * Làm nhà ở cho người dân tôc nghèo, người cùi.

  * Phát triển kinh tế cho người cùi: giúp đỡ và phát triển nghề chăn nuôi bò.


Nguồn: Đa Minh Rosa Lima