MIỀN GIA LAI


7 Giáo Hạt, 53 Giáo Xứ

GIÁO HẠT PLEIKU :


1. GX. AN MỸ Sth : 595 Đc:  Xã An Phú, Tp Pleiku, Gialai 
2. GX. ĐỨC AN Sth : 3,699 Đc:  20 Wừu, P. Ia Kring, Tp. Pleiku, Gialai 
3. GX. HIẾU ĐẠO sth : 1,560 Đc: Phường Diên Hồng, tp Pleiku, Gialai 
4. GX. HIẾU ĐỨC sth : 504 Đc: Phường Yên Đỗ, tp Pleiku, Gialai 
5. GX. HIẾU NGHĨA sth : 1,042 Đc:  Phường Thống Nhất, tp Pleiku, Gialai 
6. GX. HOÀ BÌNH Sth : 380 Đc: Xã Biển Hồ, Tp.Pleiku, Gialai 
7. GX. HOA LƯ Sth : 1,538 Đc:   CMT8, Tp. Pleiku, Gialai 
8. GX. PHÚ THỌ Sth : 4,498 Đc:    Xã An Phú, tp Pleiku, Gialai 
9. GX. PLEI CHUET Sth : 7,220 Đc:  Phường Thắng Lợi, tp Pleiku, Gialai 
10. GX. THÁNH TÂM Sth : 6,054 Đc: 542 Hùng Vương. Tp Pleiku, Gialai 
11. GX. THĂNG THIÊN Sth : 1,517 Đc:  02 Quang Trung, tp Pleiku, Gialai 
12. GX. TIÊN SƠN Sth : 4,626 Đc:  Xã Tân Sơn, Tp. Pleiku, Gialai 
13. GX. TRÀ ĐA Sth : 565 Đc:  Xã Biển Hồ, tp Pleiku, Gialai Đt 

                    - Giáo xứ An Mỹ
                    - Giáo xứ Hòa Bình
                    - Giáo xứ Hoa Lư
                    - Giáo xứ Phú Thọ
                    - Giáo xứ Plei Chuet
                    - Giáo xứ Thăng Thiên
                    - Giáo xứ Thánh Tâm
                    - Giáo xứ Tiên Sơn
                    - Giáo xứ Đức An
                    - Tu đoàn Naza
                    - Giáo xứ Hiếu Đạo
                    - Giáo xứ Hiếu Đức
                    - Giáo xứ Hiếu Nghĩa
                    
GIÁO HẠT AYUNPA :

            14.GX.  BON MA DJƠNG Số t.hữu : 5,680 Đ.chỉ:  149 Trần Hưng Đạo, Tx. Ayunpa, Gialai 
            15.  GX. BON ƠI NU B Sth : 3,467 Đc:  Xã Ia Sươm, H. Krông Pa, Gialai 
            16.  GX. PHÖ BỔN Sth : 3,186 Đc:  186 Trần Hưng Đạo, Tx. Ayun Pa, Gialai 
            17.  GX. PHÖ THIỆN Sth : 2,042 Đc:  Thị trấn Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gialai 
            18.  GX. PHÚ TÚC Sth : 585 Đc:  Thị trấn Phú Túc, H. Krông Pa, Gialai 
            19.  GX. PLEI ATHAI Sth : 7,687 Đc:  Thị trấn Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gialai 

                    - Giáo xứ Bon Ma Djơng
                    - Giáo xứ Bon Ơi Nu 
                    - Giáo xứ Phú Bổn
                    - Giáo xứ Phú Thiện
                    - Giáo xứ Phú Túc
                    - Giáo xứ Plei Athai
                    
GIÁO HẠT CHƯ PĂH :


            20. GX. ĐỨC BÀ BIỂN HỒ Số tín hữu : 1,004 Địa chỉ:  Xã Nghĩa Hưng, H. Chư Păh, Gialai 
            21. GX. EA LUH-XÊĐĂNG Sth : 661 Đc:  Xã Nghĩa Hưng,  H. Chư Păh, Gialai 
            22. GX. HÀ BẦU Sth : 3,242 Đc: Xã Chư Đăng Ya, H. Chư Păh, Gialai 
            23. GX. HOÀ PHÚ Sth : 1,339 Đc:  Xã Hoà Phú  H. Chư Păh, Gialai 
            24. GX. IA TÔ Sth : 4,540 Đc:  Huyện Ia Grai, Gialai 
            25. GX. KON MAH Sth : 4,161 Đc:  Xã Hà Tây, H.Chư Păh, Gialai 
            26. GX. NGÔ SƠN Sth : 815 Đc:  Xã Chư Đăng Ya, H. Chư Păh, Gialai 
            27. GX. NINH ĐỨC Sth : 4,416 Đc:  Xã Nghĩa Hoà, H. Chư Păh, Gialai 
            28. GX. PLEI JUT Sth : Đc:    Xã Ia Der, H.Ia Grai, Gialai 
            29. GX. PLEI TƠWER Sth : 3,330 Đc:  Xã Đăk Tơwer, H. Chư Păh, Gialai  

                  - Giáo xứ Hà Bầu
                    - Giáo xứ Hòa Phú
                  - Giáo xứ Ia Tô
                  - Giáo xứ Kon Mah
                    - Giáo xứ Ninh Đức
                  - Giáo xứ Plei Tơwer
                    - Giáo xứ Đức Bà Biển Hồ
                    - Giáo xứ Ea Luh-Xê Đăng
                    - Giáo xứ Ngô Sơn
                    - Giáo xứ Plei Jut
                    
GIÁO HẠT CHƯ SÊ :


            30.GX. H’BÔNG Số tín hữu : 1,547 Địa chỉ:  Xã H‟Bông, H. Chư Sê, Gialai 
            31.GX. IA DRENG Sth : 2,650 Đc: Xã Ia Hrú,  H. Chư Pưh, Gialai 
            32.GX. IA TIÊM Sth :       Đc:  xã Ia Tiêm, H. Chư Sê, Gialai 
            33.GX. MỸ THẠCH Sth : 7,851 Đc:  Thị trấn Chư Sê, H. Chư Sê, Gialai 
            34. GX. PHÚ NHƠN Sth : 1,918 Đc:  xã Nhơn Hoà, H.Chư Pưh, Gialai 
            35. GX. PHÚ QUANG – IA HRÚ Sth: 3,406 Đc: xã Ia Hrú, H. Chư Pưh, Gialai 
            36. GX. PLEIKLY Sth : 5,265 Đc:  xã Nhơn Hoà, H.Chư Pưh, Gialai 

                    - Giáo xứ H'Bông
                    - Giáo xứ Mỹ Thạch
                    - Giáo xứ Phú Nhơn
                    - Giáo xứ Phú Quang
                    - Giáo xứ Plei Kly
                    - Giáo xứ Ia Dreng
                    - Giáo xứ Ia Tiêm
                    
GIÁO HẠT MANG YANG :


37. GX. CHÂU KHÊ Số tín hữu : 4,211 Đc: Xã Đăk Yă, H.Mang Yang, Gialai 
38. GX. DE SƠMEI Sth : 3,772 Đc:  Xã Đăk Sơmei, H. Đăk Đoa, Gialai 
39. GX. HNENG Sth : 1,612 Đc: Xã Hneng, H. Đăk Đoa, Gialai 
40. GX. HRA PHÚ YÊN Sth : 3,459 Đc:     Xã Hra, H. Mang Yang, Gialai 
41. GX. KON MAHAR Sth : 4,257 Đc:  xã Hà Đông, H. Đăk Đoa, Gialai 
42. GX. LA SƠN Sth : 2,764 Đc:   xã Ia Băng, H. Đăk Đoa, Gialai 
43. GX. LỆ CẦN Sth : 2,116 Đc:  Xã Tân Bình, H. Đăk Đoa, Gialai 
44. GX. LỆ CHÍ Sth : 1,612 Đc: Xã NamYang, H. Đăk Đoa, Gialai 

                    - Giáo xứ Châu Khê
                    - Giáo xứ De Sơmei
                    - Giáo xứ Phaolô H'Neng
                    - Giáo xứ Kon Mahar
                    - Giáo xứ La Sơn
                    - Giáo xứ Lệ Cần
                    - Giáo xứ Phú Yên H'ra
                    - Giáo xứ Lệ Chí
                    
GIÁO HẠT AN KHÊ :


            45.  GX. AN KHÊ Số tín hữu : 3,469.  Địa chỉ:    198 Quang Trung, Tx. An Khê, Gialai 
            46.  GX. AN SƠN Sth : 2,357.   Đc:  Xã Tân An, H. Đăk Pơ, Gialai 
            47.  GX. CHỢ ĐỒN Sth : 1,261.   Đc:     819 Quang Trung, Tx. An Khê, Gialai 
            48.  GX. ĐỒNG SƠN Sth : 1,659.   Đc:  Xã Tân An, H. Đăk Pơ, Gialai 

                    - Giáo xứ An Khê
                    - Giáo xứ Chợ Đồn
                    - Giáo xứ Đồng Sơn
                    - Giáo xứ An Sơn
                    
GIÁO HẠT CHƯ PRÔNG :


            49.GX. ĐỨC HƯNG Số tín hữu : 1,287 Đc: Xã Thăng Hưng, H. Chư Prông,  Gialai 
            50.GX. PLEI RƠNGOL KHÓP Sth : 3,454 Đc: xã Ia Krêl, H. Đức Cơ, Gialai 
            51.GX. PHÚ MỸ Sth : 875 Đc  :  X. Ia Băng, H. Chư Prông, Gialai 
            52.GX. THANH BÌNH Sth : 1,167 Đc: xã Bình Giáo, H. Chư  Prông, Gialai 
            53.GX. THANH HÀ Sth : 2,290 Đc: Xã Ia Drăng, H. Chư Prông, Gialai 

                    - Giáo xứ Phú Mỹ
                    - Giáo xứ Plei Rơngol Khop
                    - Giáo xứ Thanh Bình
                    - Giáo xứ Thanh Hà
                    - Giáo xứ Đức Hưng
                   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét