Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Giáo xứ Tiên SơnTIÊN SƠN là Giáo xứ người Kinh tiên khởi Vùng truyền giáo PLEIKU vào khoảng năm 1906-1909. Nằm trên bờ thượng nguồn Biển Hồ đầy thơ mộng.
Vào 9g30 sáng ngày 23.8.2019 ĐGM. Aloxio Nguyễn Hùng Vị làm phép Nhà giáo lý, ban phép Thêm sức cho 20 em và dâng lễ cho các em Rước lễ lần đầu.Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, thực vật

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, đám cưới, đám đông, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, đại dương, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu và đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, bầu trời, thực vật và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, đám đông, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, bầu trời, giày, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, đại dương, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên


TIÊN SƠN là Giáo xứ người Kinh tiên khởi Vùng truyền giáo PLEIKU vào khoảng năm 1906-1909. Nằm trên bờ thượng nguồn Biển Hồ đầy thơ mộng.
Vào 9g30 sáng ngày 23.8.2019 ĐGM. Aloxio Nguyễn Hùng Vị làm phép Nhà giáo lý, ban phép Thêm sức cho 20 em và dâng lễ cho các em Rước lễ lần đầu.Tin và Ảnh: Lm Simon Phan Văn Bình, sinh năm 1937
Đc: Tòa Giám Mục Kontum

_________________________________


Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Giáo xứ Tân HươngThánh Lễ ban Bí tích Thêm sức cho 52 em giáo xứ Tân Hương, Kon Tum do Đức Cha Aloisi ô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Gp Kon Tum chủ sự tại nhà thờ Tân Hương vào lúc 5g30 sáng CN 30.6.2019.

* PHẦN THỨ NHẤT: - PHỤNG VỤ LỜI CHÚA - BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA ALOISIÔ, GM. GP. Kon TumPHẦN II - ĐỨC CHA ALOISIÔ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC CHO 52 CON EM

Video: Mai Tự Cường

Giáo xứ Ling La


Giáo Xứ LING LA có nguồn gốc là Giáo xứ KON ĐÚ, Giáo phận KONTUM. Vào 8g30 ngày 15.8.2019. ĐGM. Aloxio Nguyễn Hùng Vị ban phép Thêm sức cho 268 em sắc tộc Xêđăng.

Giáo Xứ LING LA có nguồn gốc là Giáo xứ KON ĐÚ, Giáo phận KONTUM. Vào 8g30 ngày 15.8.2019. ĐGM. Aloxio Nguyễn Hùng Vị ban phép Thêm sức cho 268 em sắc tộc Xêđăng.

Tin và Ảnh : Lm. Simon Phan văn Bình, sinh năm 1937,
TGM Kontum.
Nguồn: facebook.com/Phan Văn Bình