Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

TNTT VN – NGHI THỨC TÁI LẬP XỨ ĐOÀN MÂN CÔI, GX TÂN PHÚ, KONTUM 25 9 2016


TNTT VN – NGHI THỨC TÁI LẬP XỨ ĐOÀN MÂN CÔI, GX TÂN PHÚ, KONTUM 25 9 2016
CLIP 2: Giới thiệu chương trình (sau bài giảng):
1. Sơ lược lịch sử Phong trào TNTT GX. Tân Phú ( Đại diện Xứ đoàn)
2. Nghi thức làm phép cờ, làm phép khăn quàng
3. Nghi thức Trao khăn cho Sr Trợ úy, Trợ tá
4. Nghi thức tuyên hứa: Trao khăn, gắn cấp hiệu, trao giấy chứng nhận HT cấp 1 – Trao cờ đội, khăn quàng cho các đoàn sinh
5. Nghi thức ra mắt Xứ đoàn Mân Côi, GX Tân Phú
6. Nghi thức tuyên thệ – Trao Ủy nhiệm Thư cho Ban Quản trị Xứ đoàn
7. Trao cờ đoàn
8. Chào cờ Xứ đoàn Mân Côi – Đồng ca ” Thiếu nhi Tân Hành Ca + Bài ca Xứ đoàn Mân Côi” (Xin theo dõi tiếp Clip 3)
9. Kết thúc nghi thức ra mắt xứ đoàn Mân Côi – Thánh Lễ tiếp tục
10. Đại diện cảm tạ
I-  CLIP 2
II CLIP 3
THÁNH LỄ TÁI LẬP XỨ ĐOÀN TNTT MÂN CÔI, GX TÂN PHÚ, KONTUM 25 9 2016
 HIỆP LỄ + CẢM TẠ

GPKONTUM (27/09/2016) KONTUM

THÁNH LỄ CN 25 TN C & TÁI LẬP XỨ ĐOÀN TNTT MÂN CÔI, GX. TÂN PHÚ,
GP. KONTUM 25 9 2016
– PHẦN 1 –
– CÁC TRẠI SINH TNTT TẬP TRUNG LÚC 7 h 00 SÁNG
– THÁNH LỄ CN DO CHA CHÍNH XỨ GIUSE CHỦ SỰ –  CHA GIOAKIM
 TUYÊN ÚY HIỆP ĐOÀN KITÔ VUA MIỀN KON TUM CÙNG ĐỒNG TẾ
– BÀI GIẢNG LỄ CỦA CHA GIOAKIM –
XIN KÍNH MỜI
ĐOẠN VIDEO CLIP
GPKONTUM (27/09/2016) KONTUM