Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thánh lễ làm phép khánh thành Nhà thờ PLEI BÔNG, Xã Ayun, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gialai, Giáo phận KONTUM.


NHÀ THỜ GỖ PLEI BÔNG nằm trong địa bàn Xã Ayun, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gialai, Giáo phận KONTUM. Ngôi nhà thờ gỗ thánh thiêng tuyệt vời, có một không hai trong thế kỹ 21 của Núi Rừng Tây Nguyên.
Đúng 10g00 ngày 30.11.2019, ĐGM ALoixio Nguyễn Hùng Vị đến dâng Thánh lễ, làm phép khánh thành ngôi Nhà thờ gỗ nầy cho trên 2000 giáo dân sắc tộc BAHNAR Alakonge. Đây là hoa trái 50 năm truyền giáo của các cha Dòng Chúa Cứu Thế trên miền đất Tây Nguyên nầy.


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, đám đông

Trong hình ảnh có thể có: đám đông, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông

vTrong hình ảnh có thể có: 3 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, nhà và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, đám đông, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, bầu trời, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, đám mây, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời, cây, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Tin và Ảnh: Lm Simon Phan Văn Bình, sinh 1937,
TGM Kontum
14.12.2019
Nguồn: facebook.com/Phan Văn Bình