Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ GIÁO XỨ THÁNH TÂMLịch sử giáo xứ Thánh Tâm gắn liền với lịch sử phát triển của miền đất Pleiku, Tây nguyên. Giáo xứ Thánh Tâm là một xứ mới, trẻ trung của Giáo phận Kon tum, được thành hình một cách tiệm tiến trong tình yêu và quan phòng vô biên của Thiên Chúa. Trước đây, địa điểm Thánh Tâm là một vùng đất rộng lớn, ít giáo dân, dân cư thưa thớt. Vào khoảng năm 1955, có nhiều người đến vùng đất này để khai phá, lập nghiệp : đồn điền chè, cà phê, các xưởng gỗ. Trong số đó, có những người Công giáo đầu tiên đã đến đây, chẳng hạn như : Cụ Thăng, Cụ Tôn , Cụ Tiêu, Cụ Phan, ông Cần, Cụ Kính...Đặc biệt, biến cố 1963 khiến nhiều gia đình rời bỏ các khu dinh điền Lệ Thanh, Lệ Kim,Sùng lễ,…chuyển về ở gần thị xã Pleiku : vùng Trà Bá 1 và 2, Hội Phú nên số giáo dân tăng lên. Vì vậy, năm 1965, giáo xứ Thánh Tâm được thành lập, với giáo dân thuộc nhiều thành phần khác nhau : gia đình quân nhân Công giáo hoặc đã giải ngũ, dân dinh điền, dân di cư từ miền Bắc và miền Trung lên. Sau biến cố Mùa Xuân 1975, Giáo xứ chỉ còn 1200 giáo dân, gần 2/3 số giáo dân của xứ đã di chuyển đi nơi khác vì vấn đề kinh tế và kế sinh nhai. Năm 1992 con số giáo dân lại tăng lên, là 3815, một phần là nhờ có nhiều giáo dân miền Bắc mới đến lập nghiệp và tham gia sinh họat cộng đòan giáo xứ. 

Linh mục quản xứ qua các thời kỳ:
+1957 – 1959 : Linh mục Giuse Nguyễn văn Lạc phụ trách.
+1959 – 1961 : Linh mục Phaolô Võ Quốc Ngữ phụ trách.
+1961 – 1965 : Linh mục Tôma Lê Thành Ánh kiêm nhiệm.
+Ngày 08-04-1965, Đức cha Paul Seitz Kim, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum đã quyết định thiết lập một Giáo Xứ mới mang tên là Giáo xứ Thánh Tâm (Pleiku 3). Linh mục Hoàng Kim Khánh phụ trách.
+1975 - 1976 : Linh mục Gioan Nguyễn Trí Thức kiêm nhiệm.
+1976 – 2003 : Linh mục Micae Hoàng Đức Oanh quản xứ.
+Ngày 28/08/2003 Cha Micae được tấn phong làm Giám Mục GP Kontum.
+2004 - 2010: Linh mục Tôma Nguyễn Văn Thượng quản xứ.
2010 - ...: Linh mục Đaminh Trương Bảo Tâm quản xứ.
Hình ảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét