MIỀN KONTUM


 3 giáo hạt, 45 giáo xứ và TTHH Măng Đen

GIÁO HẠT KONTUM :

54. GX. KLÂU RƠNGOL Số tín hữu : 3,191 Địa chỉ:  Xã Ia Chim, tp Kontum 
55. GX.  KONTUM      Sth : 10,812 Đc:  13 Nguyễn Huệ, tp Kontum 
56. GX. KON RƠBANG         Sth : 5,203 Đc: Xã Vinh Quang, tp Kontum 
57. GX. KON XƠMLUH Sth : 7,003 Đc:       xã Tân Lập, H. Kon Rẫy, Kontum 
58. GX. KON JƠDREH Sth : 5,740 Đc:  Xã Đăk Blà, tp Kontum 
59. GX. MANG LA Sth : 7,453 Đc:    Xã Ngọc Bay, tp Kontum 
60. GX. PHƯƠNG HOÀ Sth : 5,362 Đc:  Phường Nguyễn Trãi, tp Kontum 
61. GX. PHƯƠNG NGHĨA Sth : 5,957 Đc:       36 Lý Tự Trọng, tp Kontum 
62. GX. PHƯƠNG QUÝ Sth : 4,667 Đc:      Xã Vinh Quang, Tp Kontum 
63. GX. PLEI JƠDRẬP       Sth : 2,748  Đc:  Xã Đăk Năng, tp Kontum 
64. GX. PLEI RƠHAI Sth : 5,344 Đc:  Phƣờng Lê Lợi, tp Kontum 
65. GX. TÂN ĐIỀN Sth:      Đc: Xã Đoàn Kết, tp. Kontum 
66. GX. TÂN HƯƠNG Sth : 2,293 Đc:      92 Nguyễn Huệ, tp Kontum 
67. GX. TÂN LẬP Sth :         Đc:  Xã Tân Lập, H.Kon Rẫy, Kontum 
68. GX. TÂN PHÁT Sth : 720  Đc:  Xã Chư HReng, tp Kontum 
69. GX. TÂN PHÚ Sth : 1,120  Đc:  Phường Trần Hưng Đạo, tp Kontum 
70. GX. TRUNG NGHĨA Sth : 2,089 Đc:  Phường Trần Hưng Đạo, tp Kontum 
71. GX. VÕ LÂM     Sth : 2,190  Đc: 274 Trần Nhân Tông, P. Quang Trung, tp Kontum 
72. TTHH MĂNG ĐEN Sth :        Đc:  Xã Đăk Long, H. Kon Plông, Kontum 

                    - Giáo xứ Chính Tòa (Kontum)             
                    - Giáo xứ Klâu Rơngol
                    - Giáo xứ Kon Jơdreh
                    - Giáo xứ Kon Rơbang
                    - Giáo xứ Kon Xơmluh
                    - Giáo xứ Mang La
                    - Giáo xứ Phương Hòa
                    - Giáo xứ Phương Nghĩa
                    - Giáo xứ Phương Quí
                    - Giáo xứ Plei Jơdrâp
                    - Giáo xứ Plei Rơhai
                    - Giáo xứ Tân Hương
                    - Giáo xứ Tân Phú
                    - Giáo xứ Tân Điền
                    - Giáo xứ Trung Nghĩa
                    - Giáo xứ Võ Lâm
                    - TT Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen
                    - Giáo xứ Tân Lập
                    - Giáo xứ Tân Phát
                    - Chủng Viện Thừa Sai Kontum

GIÁO HẠT ĐẮK HÀ :

            73. GX. ĐĂK MUT Số tín hữu : 2,414 Địa chỉ:  Xã Đăk Mar, H. Đăk Hà , Kontum 
            74. GX. HÀ MOONG Sth : 5,393 Đc:  Xã Hà Mòn, H. Sa Thầy, Kontum 
            75. GX. KON BƠBĂN Sth : 7,532        Đc: Xã Ngọc Réo, H.Đăk Hà, Kontum 
            76. GX. KON DU Sth : 5,124 Đc:  Xã Đak Pơsi, H.Đăk Hà , Kontum 
            77. GX. KON GUNG Sth :        Đc: Xã Đăk Mar, H.Đăk Hà , Kontum 
            78. GX. KON TRANG MƠNEY Sth : 7,982 Đc:  Xã Đăk La, H. Đăk Hà, Kontum 
            79. GX. PLEI KƠBEI Sth : 1,750 Đc:  Xã Sa Bình, H. Sa Thầy, Kontum 
            80. GX. PLEI PƠĐƯ Sth : 3,666 Đc:     Xã Sa Bình, H. Sa Thầy, Kontum 
            81. GX. RƠ KƠI Sth : 1,461 Đc:  Thị trấn Sa Thầy, Kontum 

                    - Giáo xứ Hà Moòng
                    - Giáo xứ Kon Bơbăn
                    - Giáo xứ Ling La (Kon Đu)
                    - Giáo xứ Plei Kơbei
                    - Giáo xứ Plei Pơđư
                    - Giáo xứ Rơkơi
                    - Giáo xứ Dak Mút
                    - Giáo xứ Kontrang Mơnei
                    - Giáo xứ Kon Gung
                 
GIÁO HẠT ĐẮK MÓT :
Kết quả hình ảnh cho bản đồ giáo hạt Kontum


82. GX. ĐĂK CHÔ Số tín hữu : 6,511 Địa chỉ:  Xã Ngọc Tụ, H. Đăk Tô, Kontum 
83. GX. ĐĂK JÂK Sth : 4,841 Đc: Xã Đăk Môn, H. Đăk Glei, Kontum 
84. GX. ĐĂK LUNG Sth :  Đc:  H. Đăk Tô, Kontum 
85. GX. ĐĂK MANH Sth :      Đc:  H. Đăk Tô, Kontum 
86. GX. ĐĂK MÓT Sth : 8,463 Đc: Thị trấn Plei Kần, H. Ngọc Hồi, Kontum 
87. GX. ĐĂK TUK Sth : 3,793 Đc: Xã Đăk Kroong, H. Đăk Glei, Kontum 
88. GX. KON H’RING Sth : 13,578 Đc: Xã Diên Bình, H. Đăk Tô, Kontum 
89. GX. TEA RƠXÁ Sth : 13,022 Đc:  Xã Đăk Trăm, H. Đăk Tô, Kontum 

                    - Giáo xứ Kon H'ring
                    - Giáo xứ Tea Rơxá
                    - Giáo xứ Đăk Chô
                    - Giáo xứ Đăk Jâk
                    - Giáo xứ Đăk Mót
                    - Giáo xứ Đăk Tuk
                    -Giáo xứ Đăk Lung
                    -Giáo xứ Đăk Manh
                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét