Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

CÁC BAN NGÀNH - ĐOÀN THỂ


Ban Giáo Lý Kontum
Ban Chức Việc Miền Kontum
Thiếu Nhi Thánh Thể Gp. Kontum


__________________________________________________

Các liên kết khác:

Hội Ái Hữu Và Truyền Giáo Kontum (http://giupkontum.org/)
Anh Em CVK 9X
Sinh Viên Công Giáo DakBla

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét