Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

CÁC CƠ SỞ


                         1. Tòa Giám Mục Kontum (146 Trần Hưng Đạo, Kontum)                        2. Nhà Thờ Chính Tòa Kontum (13 Nguyễn Huệ, Kontum)

Lược sử Nhà thờ Chính tòa (Gỗ) Kontum (Nhà thờ Chính tòa Kontum, cảm tạ 100 năm hồng ân) 
4. Trung Tâm Hành Hương Mẹ Măng Đen (Xã Đăk Long, huyện Kon Plông, Kontum)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét