Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

CÁC DÒNG TUCÁC DÒNG TU HOẠT ĐỘNG TRONG GIÁO PHẬN KONTUM:

                                                 DÒNG NỮ 

    1.  DÒNG ẢNH PHÉP LẠ (Filles de MM) : Số cộng đoàn : 28. Số nữ tu: 141 
        + Nhà Mẹ. 14 Nguyễn Huệ, P. Thống Nhất, Kontum. 
          ĐT: (060) 863.240; Dđ: 0905 388 965 (Yă Marie Reine Lanh) E-mail: anhphepla@gmail.com

        *GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT DÒNG ẢNH PHÉP LẠ GIÁO PHẬN KONTUM 
        *HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ KON TUM MỪNG KÍNH BỔN MẠNG & HỒNG ÂN KHẤN DÒNG 27.11.2014     

    2.  DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG (SPP) : Số cộng đoàn : 13. Số nữ tu: 33 
        + Nhà Mẹ: Tỉnh Dòng Tây Nguyên, 32 Lạc Long Quân, p.Thắng Lợi, tp Pleiku, Gialai 
        ĐT: (059) 3759.781 ; 0934.780.290 (sr. Lan). E-mail: cdcqppleiku@gmail.com 
       
       *THÁNH LỄ HỒNG ÂN VĨNH KHẤN 11 NỮ TU THUỘC HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX TỈNH DÒNG TÂY NGUYÊN (05/12/2014)
       *Mừng 250 nămthành lập Hội Dòng (1762-2012) - Năm Thánh của Hội Dòng Chúa Quan Phòng - Tỉnh Dòng Kon Tum. CẦU NGUYỆN CÙNG VỚI CHA GIOAN MARTINO MOYE.
       *LỜI KINH PHÓ THÁC
       *HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG - TỈNH DÒNG VIỆT NAM
       *THÁNH LỄ TẠ ƠN TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX, TỈNH DÒNG TÂY NGUYÊN

    3.  DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM : Số cộng đoàn : 11; Số nữ tu: 49 
      + Cđ CĐMVN  Pleiku. 6 Võ Thị sáu, p. Ia Kring, Pleiku, Gialai 
        ĐT: (059) 3828.556; E-mail: phuxuanpleiku@gmail.com 

    4.  DÒNG ĐA MINH ROSA LIMA : Số cộng đoàn : 03; Số nữ tu: 07 
        + Cđ Rosa Lima Mỹ Linh.  Ttr. Chư Sê, h. Chư Sê. Gialai                                                        
        ĐT: (059) 3886.800, 0978.820.482. cdmylinh@gmail.com 


    5.  DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP : Số cộng đoàn : 01; Số nữ tu: 02 
        + Cđ Đa Minh Tam Hiệp Kông Choro, huyện Kông Choro, Gialai. 
        ĐT: 0972.734.953. E-mail: daminhtamhiep@gmail.com 

    6.  DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM : Số cộng đoàn : 03; Số nữ tu: 09 
        + Cđ ĐMTT Pleiku, phƣờng Hội Phú, tp Pleiku, Gialai 
        ĐT: (059) 3714.599; ĐT: 0165.269.9591; E-mail: cdmmadalena@gmail.com 

    7.  DÕNG ĐỨC BÀ PHÙ HỘ (Salésiennes): Số cộng đoàn : 01; Số nữ tu: 03 
        + Cđ La Sơn, xã Ia Băng, h. Đăk Đoa, Gialai; 
        ĐT: (059) 3898.707. E-mail : fmalason@gmail.com 

    8.  DÕNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO: Số cộng đoàn : 02; Số nữ tu: 04 
        + Cđ Đức Bà Truyền Giáo Kon Xơ Koi, huyện Kon Rẫy, Kontum. 
        ĐT: 0914. 455 840 - 0126 3377 156. E-mail: hangdbtg@yahoo.com - lebichha@gmail.com 

    9.  DÒNG MTG CÁI MƠN: Số cộng đoàn : 01; Số nữ tu: 02 
        + Cđ. MTG Cái Mơn Pleiku. Phƣờng Yên Đỗ, tp Pleiku, Gialai 

    10. DÒNG MTG PHAN THIẾT : Số cộng đoàn : 02; Số nữ tu: 08 
        + Cđ MTG Phan Thiết - Hoà Bình.  Xã Biển Hồ, Tp Pleiku, Gialai 
        ĐT: (059) 2220.856 

    11. DÕNG MTG QUY NHƠN; Số cộng đoàn : 06; Số nữ tu: 22 
       + TV MTG Pleiku (Đức Tin). 44 Hùng Vƣơng, P. Ia Kring, tp pleiku, Gialai 
        ĐT: (059) 3823.381;  E-mail: tammtg@gmail.com 


    12. DÒNG MTG TÂN VIỆT : Số cộng đoàn : 03; Số nữ tu: 09 
       + Cđ MTG Tân Việt Hiếu Nghĩa. Phƣờng Thống Nhất, tp Pleiku, Gialai 
       ĐT: (059) 3716.221;  E-mail: cdhieunghiapk@yahoo.ca 

                                                        
13. DÒNG MTG THỦ THIÊM : Số cộng đoàn : 03; Số nữ tu: 09 
  + Cđ Đăk Pơxi, h. Đăk Hà, Kontum.   
  ĐT: 01226.153.6397; E-mail: madthuylinh@yahoo.com.vn 

14. DÒNG MTG XUÂN LỘC: Số cộng đoàn : 02; Số nữ tu: 06 
  + Cđ MTG Xuân Lộc, CĐ Plei Kơbei, Nt. Plei Kơbei, X. Hà Moong, H. SaThầy, Kontum; 
    ĐT: 060.62.210.715; E-mail: cdmtgxlkb2007.com. 

15. DÒNG NỮ TỲ CHÚA THÁNH THẦN : Số cộng đoàn : 04; Số nữ tu: 12 
  + CĐ Chúa Thánh Thần - Hàm Rồng, tp Pleiku, Gialai 
    ĐT: (059) 3501.013; 01649.193.621 

16. DÒNG NỮ TỲ THÁNH THỂ : Số cộng đoàn : 01; Số nữ tu: 07 
  + Cđ Nữ Tỳ Thánh Thể. Làng Plei Ngo, p. Thắng Lợi, Tp. Pleiku, Gialai 
    ĐT: (059) 3748.400; 01218.690.555; Email: ssspleiku@yahoo.com 

17. DÒNG NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN (FDLC); Số cộng đoàn : 03; Số nữ tu: 10 
  + CĐ NTBA Vinh Nguyên Kontum; 19 Nguyễn Trãi, P.Thống Nhất, Kontum; 
  ĐT: (060) 3866.757; 0905.778.011 (Sr. Cecilia Sáng) E-mail: cdvinhnguyen@yahoo.ca 

18. DÒNG NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH : Số cộng đoàn : 02; Số nữ tu: 04 
    + Cđ NVHB.  Xã Kroong, Tp. Kontum.  
    ĐT: 01634.656.862;   E-mail : madeleinehuong@gmail.com 

19. DÒNG PHAOLÔ THÀNH CHARTRES (SPC): Số cộng đoàn : 24; Số nữ tu: 110 
  + Cđ Pleiku. 44 Lê Thánh Tôn, P. Ia Kring, Tp. Pleiku, Gialai 
    ĐT: (059) 3824.232; E-mail : phaolopleikuvn@gmail.com 

20. DÒNG TIỂU MUỘI: Số cộng đoàn : 02; Số nữ tu: 03 
  + Cđ Tiểu Muội Klâu Rơngol, xã Ia Chim, tp Kontum. 
    ĐT: 0164.820.2686 

21. DÒNG KÍN CÁT MINH: Số cộng đoàn : 01; Số nữ tu: 03 
  + Cđ Hòa Phú. Thôn 2, xã Hòa Phú, h. Chƣ Păh, Gialai. 
    ĐT: 0913 938 482 (Sr. Agnès Ánh) 

22. NHÓM  TRỢ TÁ TÔNG ĐỒ (AA): Số cộng đoàn : 01; Số nữ tu: 03 
  + Tòa Giám Mục Kontum, 146 Trần Hƣng Đạo, Kontum 
    ĐT: 01699 839 663 (Chị Briu); Email: annabriu@yahoo.com 

23. TU ĐOÀN TRUYỀN TIN: Số cộng đoàn : 01; Số nữ tu: 03 
  + Cđ Truyền Tin Đăk Tân, h. Kon Rẫy, Kontum. 
    ĐT: 0166.211.9965 (Sr Ngát) truyentinhn@yahoo.com DÒNG NAM 

24. DÒNG ANH EM HÈN MỌN PHANXICÔ (OFM) : Số cộng đoàn : 05; Số nam tu sĩ: 6 
   + Cđ OFM Thôn 6, Xã Diên Phú, Tp. Pleiku, Gialai 
    ĐT: (059) 3876.263; 0933.821.294 (Cha Nicôla Hải) ; E-mail: vnhaipleiku.gl@gmail.com 

25. DÒNG CHÚA CỨU THẾ (CSsR) : Số cộng đoàn : 12; Số nam tu sĩ : 19 
  + TTTG Plei Chuet., P. Thắng Lợi, Tp. Pleiku, Gialai. 
   ĐT: (059) 3861.064 . E-mail: chiendcct@yahoo.ca 

26. DÒNG DON BOSCO (SDB): Số cộng đoàn : 04; Số nam tu sĩ : 05 
  + Cđ Thanh Hà. H. Chƣ Prông, Gialai. 
   ĐT: 0937.662.376. E-mail : pherohvso@gmail.com 

27. DÒNG ĐAMINH (OP): Số cộng đoàn : 01; Số nam tu sĩ : 06 
  + Cđ Kon Rơbang, xã Vinh Quang, Tp. Kontum, Kontum. 
    ĐT: 0988.542.448. Email: tcuongop@gmail.com (cha Cƣờng) 

28. DÒNG LASAN: Số cộng đoàn : 01; Số nam tu sĩ : 01 
  + Cđ Lasan Yali. Thị trấn Đăk Đoa, Gia Lai. 
    ĐT: 0937.812.738  (Fr. Quân) 

29. DÒNG NGÔI LỜI (SDV): Số cộng đoàn : 01, Số nam tu sĩ : 01 
  + Cđ An Mỹ. Nhà thờ An Mỹ, X. An Mỹ, tp Pleiku, Gialai 
    ĐT : 0975 833 633 (cha Sỹ Hùng) Email: syhungsvd@gmail.com 

30. DÒNG TÊN (SJ): Số cộng đoàn : 01; Số nam tu sĩ : 02 
   + Cđ Hoa Lƣ, Nhà Thờ Hoa Lƣ, 175 CMT8, Tp Pleiku, Gialai 
    ĐT: 0919.666.990. Email: npdphuc@yahoo.com (cha Phục) 

31. DÒNG VINH SƠN (CM): Số cộng đoàn : 04; Số nam tu sĩ : 05 
  + Cđ Tân Lập, Nhà thờ Tân Lập, X. Đăk Ruồng, H. Kon Rẫy, Kontum. 
  ĐT : 01285.680.868 (cha Chung) ; Email: augustinchung@gmail.com 

32. DÒNG XITÔ THIÊN PHƯỚC: Số cộng đoàn : 01; Số nam tu sĩ: 11 
    + Cđ Ayun, x Ayun, huyện Chƣ Sê, Gialai. 

33. TU ĐOÀN NAZA: Số cộng đoàn : 03; Số nam tu sĩ : 06. 
    + Cđ Naza Hàm Rồng, thành phố Pleiku, Gialai. 
    ĐT: ĐT: 0913.726.515; E-mail: tamthieu40@yahoo.ca 

(Theo Niên Giám GP Kontum 2015)

1 nhận xét:

  1. Quay phim Gia Lai

    QVFilm Production – Quay phim và sản xuất phim chuyên nghiệp tại Gia Lai, Ekip sản xuất và quay phim chúng tôi có những quay phim chuyên nghiệp, chuyên viên xử lý và kỹ xảo độ họa. Chúng tôi đã quay và sản xuất nhiều dự án phim khách hàng tại Gia Lai và tỉnh thành khác.

    Trả lờiXóa