Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO TÂY NGUYÊN


SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO TÂY NGUYÊN

LA MISSION DES GRANDS PLATEAUX - Phim lịch sử truyền giáo Kon Tum

Mời cả làng xem phim La Mission des Grands Plateaux (Sứ vụ truyền giáo Cao Nguyên), do linh mục Thừa sai Simonnet (M.E.P) thực hiện tại Kon Tum khoảng năm 1959.
Phim tài liệu có giá trị lịch sử - tôn giáo về Kon Tum.

Youtube: van to nguyen
Xem trên YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=pCzP_80Dz1c
Minh Sơn giới thiệu.
Phim có thuyết minh tiếng Việt
________________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét