Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

DANH SÁCH LINH MỤC
CÁC ĐỨC GIÁM MỤC TỪ NGÀY THÀNH LẬP GIÁO PHẬN 18.01.1932

1. Đức Cha Martial Jannin (Phước), Giám mục tiên khởi
Giám mục Đại diện Tông tòa tiên khởi Kontum (1933-1940)
                  “SURSUM CORDA”

Con nâng tâm hồn lên (Tv 24, 1)
*Sinh                                          07.01.1867
*Linh mục                                  28.09.1890
*Giám mục hiệu tòa Gadara       23.06.1933
*Qua đời tại Kontum                  16.07.1940
  


2. Đức Cha Jean Liévin Sion (Khâm)
    Giám mục Đại diện Tông tòa (1942-1951)                                   
                       “DILEXI TE”
Ta đã yêu ngươi (Gr 30, 3)
*Sinh                                           10.06.1890
*Linh mục                                   26.03.1920
*Giám mục hiệu tòa Mideo         22.04.1942
*Qua đời tại Montbeton, (Pháp)  19.08.1951
3. Đức Cha Paul Léon Seitz (Kim)

Giám mục Đại diện Tông tòa (1952-1960)

    Giám mục chính tòa Kontum (1960-1975)
             “FAC ME CRUCE INEBRIARI”

Hãy làm cho tôi say mê Thánh Giá
(Stabat Mater Dolorosa, 17)
*Sinh                                           22.12.1906
*Linh mục                                   04.07.1937
*Giám mục hiệu tòa Catula        03.10.1952
*Giám mục Chính tòa Kontum  24.11.1960
                                    *Từ chức  02.10.1975; Qua đời tại Paris, Pháp 24.02.1984     

4. Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc
     Giám mục VN tiên khởi Kontum (1975-1995)
                “OMNIUM SERVUM”
        Tôi tớ mọi người (1Cr 9, 19)

*Sinh                                           17.03.1919
*Linh mục                                   08.06.1951
*Giám mục phó kế vị                  27.03.1975
*Giám mục Chính tòa                 02.10.1975
*Tái thành lập CV Thừa sai KT            1992
                               *Hưu                                            13.04.1995
  
5. Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung
    Giám mục Chính tòa Kontum (1995-2003)
              “DILEXIT ME”
          Ngài yêu tôi (Gl 2, 20)

*Sinh                                           10.11.1926
*Linh mục                                   25.08.1955
*Giám mục phó kế vị                  22.11.1981
*Giám mục Chính tòa                 13.04.1995
*Quan tâm đào tạo chất lượng và đức tin CS
*Hưu                                           28.08.2003

6. Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh
    Giám mục Chính tòa Kontum (2003- …)
              “PATER NOSTER”
       Lạy Cha chúng con (Mt 6, 9)

*Sinh                                           23.10.1938
*Linh mục                                   22.12.1968
*Giám mục Chính tòa Kontum   28.08.2003

______________________________________________


DANH SÁCH GIÁM MỤC & LINH MỤC GIÁO PHẬN KONTUM (2014) :

    1.  ĐGM Micae HOÀNG ĐỨC OANH ; sinh 1938 ; lm 1968 ; gm 2003. Tòa Giám Mục Kontum, 146 Trần Hưng Đạo, Kontum. ĐT : 0913.408.451 ; E-mail : davitvn@gmail.com 

    2.  ĐGM Phêrô TRẦN THANH CHUNG (Hưu 2003) ; sinh 1926 ; lm 1955 ; gm 1981. Tòa Giám Mục 
Kontum, 146 Trần Hưng Đạo, Kontum. ĐT : 0942.282.627; E-mail: mn27.2pk@gmail.com 

    1.  Micae HOÀNG QUÝ ÂN (CSsR) ; sinh 1966 ; lm 2005 ; Gx. Hà Bầu, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư 
Păh, Gialai. ĐT: 0976.542.799 ; E-mail : michael_quian@yahoo.com 

    2.  Phaolô TRẦN QUỐC BẢO; sinh 1981 ; lm 2013 ; Tòa Giám Mục Kontum, 146 Trần Hƣng Đạo, 
Kontum (đi học) ĐT : 0909.569.118.  E-mail : Jesuschristus09@gmail.com 

    3.  Giuse TRẦN VĂN BẢY; sinh 1950 ; lm 2004 ; Gx. An Sơn, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, Gialai.  
ĐT: 0918.040.491 ; E-mail:josbay2411@gmail.com 

    4.  Vinh sơn VŨ VĂN BẰNG (CSsR) ; sinh 1973 ; lm 2012 ; Gx. Bon Ma Djơng, 149 Trần Hƣng Đạo, 
Tx.AyunPa, Gialai. ĐT :  0978.784.541; E-mail :  vulybangcssr@yahoo.com 

    5.  Micae NGUYỄN BE (CSsR) ; sinh 1978 ; lm 2014 ; Gx. Bon Ơi Nu B, xã Ia Sươm, H. Krông Pa, T. 
Gialai. ĐT :  0963.192.642; E-mail :  micngbecct@gmail.com 

    6.  Antôn NGUYỄN VĂN BINH  ; sinh 1957 ; lm 2003 ; Gx. Tea Rơxá, xã Đăk Trăm, h. Đăk Tô,  
KonTum. ĐT : 0988.821.252 ; E-mail : anbinhkt@gmail.com 

    7.  Bênêđictô NGUYỄN VĂN BÌNH  ; sinh 1971 ; lm 2006 ; Gx. Phú Bổn, 186 Trần Hƣng Đạo, tx 
Ayunpa, Gialai ĐT : 0982.991.281 ; E-mail : benbinh11@yahoo.com 

    8.  Phêrô ĐINH QUỐC THÁI BÌNH (CSsR)  ; sinh 1974 ; lm 2005 ; Gx. Bon Ma Djơng, 149 Trần 
Hưng     Đạo,      Tx.Ayun    Pa,     Gialai.   ĐT :     (059)    3852.337 ;     0905.755.373     E-mail : dinhbinhcssr74@yahoo.com.vn 

    9.  Simon PHAN VĂN BÌNH  ; sinh 1937 ; lm 1968 ; Gx. Plei Kơbei, xã Sa Bình , H. Sa Thầy, T. 
Kontum. ĐT : 0983.206.501 ; E-mail : binhkobey@gmail.com 

    10. Giuse VŨ QUỐC BÌNH ; sinh 1975 ; lm 2010 ; Gx. Chợ Đồn, 819 Quang Trung, Tx. An Khê, T. 
Gialai. ĐT : (059) 3852.828 ; 0907.534.340  E-mail : binhcvk02@yahoo.fr 

    11. Phanxicô   Xaviê   PHAN   SINH   BIU      ;   sinh   1950 ;   lm   2005 ;   Gx.   Chính   Toà,   13   Nguyễn   Huệ, 

        P.Thống Nhất, Kontum. ĐT : 01215.526.814 

    12. Giuse ĐINH VĂN CAO (CSsR) ; sinh 1971 ; lm 2007 ; Gx. Châu Khê, X. Đak Yă, H.Mang Yang,  

        T. Gialai. ĐT : 0945.301.517 ;  Email : vandinhdcct@yahoo.com 

13. Antôn   Maria   Dacaria   PHAN   TỰ  CƯỜNG   (OP)  ;   sinh   1950 ;   lm   1995 ;  Gx.  Kon  Rơbang,  xã  

    Vinh Quang, Tp. Kontum, Kontum. ĐT: 0988.542.448. Email : tcuongop@gmail.com 

14. Ephrem  TRƯƠNG  CƯỜNG  ;   sinh   1973 ;   lm   2008 ;   Gx.  Thánh  Tâm,  542  Hùng  Vương,  Tp.  

    Pleiku. ĐT : (059) 3823.408 ; 0967.728.273.  Email : ecuongct@yahoo.com 

15. Antôn PHẠM MINH CHÂU (OP) ; sinh 1978 ; lm 2011 ; Gx. Đăk Mót, thị trấn Plei Kần, huyện 

    Ngọc Hồi, Kontum. ĐT : 0902.489.624 ; Email : antonchaupham@yahoo.com 

16. Giuse HOÀNG HỮU CHI (OFM)  ; sinh 1971 ; lm 2009 ; Gx. Lệ Cần, xã Tân Bình, huyện Đăk  

    Đoa, Tỉnh Gia Lai. ĐT : 01682.886.305 ; 01268.502.930 ; hchi71@gmail.com 

17. Marcô BÙI DUY CHIẾN (CSsR) ; sinh 1965 ; lm 2002 ; Gx. Plei Chuet, p.Thắng Lợi, tp Pleiku. 

    Gialai. ĐT : (059) 3850.465 ; 0918.408.508 ;  E-mail: chiendcct@yahoo.ca 

18. Vinhsơn Liêm NGUYỄN TRƯỜNG CHÍNH (CSsR)  ; sinh 1975 ; lm 2010 ; Gx. Châu Khê, xã 

    Đăk Yă, h. Mang Yang, Gialai. ĐT : 0985.316.662 ; E-mail : vslchinh@gmail.com 

19. Giuse TRẦN MINH CHÍNH (CSsR)  ; sinh 1971 ; lm 2005 ; Gx. Bon Ma Djơng, 149 Trần Hƣng  

    Đạo, Tx.AyunPa, Gialai. ĐT: 0985.316.662;  E-mail: gimichicssr@yahoo.com.vn 

20. Augustinô NGUYỄN VIẾT CHUNG (CM) ; sinh 1955 ; lm 2003 ; Gx. Tân Lập, X. Đăk Tân, H.  

    Kon Rẫy, T. Kontum. ĐT : 01285.680.868 ; E-mail : augustinchung@gmail.com 

21. Giuse NGUYỄN ĐỨC CHƯƠNG ; sinh 1943 ; lm 1970 ; Gx. Plei Rơhai, P. Lê Lợi, Tp. Kontum. 

    ĐT: (060) 3864.992; 0905.236.958. 

22. Phaolô NGUYỄN VĂN CÔNG (CSsR) ; sinh 1969 ; lm 2005 ; Gx. Plei Bông, xã Ayun, h. Mang 

    Yang, Gialai. ĐT : 0985.656.860 ; E-mail :paulcong2001@yahoo.com 

23. Giuse PHẠM MINH CÔNG ; sinh 1938 ; lm 1965 ; Gx. An Khê, 198 Quang Trung, Tx. An Khê, 

    Gialai. ĐT: (059) 3832.399; 0905.204.884;  E-mail: kongpku@gmail.com 

24. Giuse  VÕ  VĂN  DŨNG  ;   sinh   1968 ;   lm   2006 ;  Gx.  Đăk  Mót,  thị  trấn   Plei   Kần,   h.Ngọc   Hồi, 

    Kontum. ĐT: 0985.350.533 . E-mail: vovandung66@yahoo.com 

25. Giuse PHAN HUY DŨNG  ; sinh 1979 ; lm 2013 ; Gx. Đức An, 20 Wừu, p. Ia Kring, tp Pleiku 

    (Nhà „Bok Do) ĐT: 0976 267 313; E-mail: dungphubon@gmail.com 

26. Giuse GIANG TỬ DƯƠNG  ; sinh 1980 ; lm 2013 ; Gx. Ninh Đức, X. Nghĩa Hoà, H.Chư Păh,  

    T.Gialai. ĐT: 01654.174.170; E-mail: tuduong009@yahoo.fr 

27. Phanxicô Xaviê TRẦN ANH DUY (Xuân Bích), sinh 1968 ; lm 2006 ; Đại Chủng Viện Huế. 30 

    Kim Long, Huế. ĐT : 01267.582.445. E-mail:jmjanhduy98@yahoo.com 

28. Giuse   NGUYỄN  VĂN  ĐẮC            ;   sinh   1940 ;   lm   1974 ;  Gx.  Tân  Phú,  Phường   Trần  Hưng  Đạo, 

    Kontum. ĐT : 0905.876.788; E-mail: vandaclinhmuc@gmail.com 

29. Albertô Maria NGUYỄN VĂN ĐÁP ; sinh 1965 ; lm 2013 ; Gx. Phú Bổn, 186 Trần Hưng Đạo, tx 

    Ayunpa, Gialai. ĐT : 0988.715.511. E-mail: dapnguyen65@yahoo.com.vn 

30. Phêrô A ĐÊN ; sinh 1976 ; lm 2013 ; Tòa Giám Mục Kontum,  146 Trần Hưng Đạo, Kontum (Đi  

    học). ĐT: 0987.800.088; E-mail: siuden2006@gmail.com 

31. Phêrô NGUYỄN VÂN ĐÔNG ; sinh 1943 ; lm 1972 ; Gx. Thăng Thiên, 02 Quang Trung, P.Tây  

    Sơn,     Tp.Pleiku.     ĐT:     (059)      3824.713;     (059)     3875.688;      0909.274.705     E-mail: 
    dongpku70@gmail.com 

32. Giuse ĐỖ QUANG THÁI HÀ (SDB) ; sinh 1975 ; lm 2012 ; Gx. Thanh Bình, X. Bình Giáo, H. 

    Chƣ Prông, Gialai. ĐT: 0937 760 601; E-mail: gsthaiha@gmail.com 

33. Nicôla VŨ NGỌC HẢI (OFM) ; sinh 1953 ; lm 1992 ; Cộng Đoàn OFM Thôn 6, Xã Diên Phú, Tp.  

    Pleiku. ĐT: (059) 3876.263; 0933.821.294. E-mail: vnhaipleiku.gl@gmail.com 

34. Phêrô TRẦN QUỐC HẢI ; sinh 1972 ; lm 2008 ; Gx. Klâu Rơngol, xã Ia Chim, tp Kontum. ĐT:  


    01.695.126.174; E-mail:petrustranhai@yahoo.com 

35. Phaolô TỐNG PHƢỚC HẢO (CM)  ; sinh 1968 ; lm 2006 ; Gx. Tân Lập, X. Đăk Tân, H. Kon 
    Rẫy, T. Kontum. ĐT: 0986.354.180.   tongphuochao_kt@yahoo.com.vn 

36. Giuse ĐỖ HIỆU ; sinh 1945 ; lm 1975 ; Gx. Tân Hƣơng, 92 Nguyễn Huệ, P.Thống Nhất, Kontum. 

    ĐT: (060) 3864.262; 0905.410.379; josdohieu@gmail.com 

37.  Phêrô NGUYỄN VĂN HIỀN ; sinh 1973, lm 2008. Du học Pháp. ĐT: 0033605741185. E-mail: 

    petrodimster@gmail.com 

38. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG HOA ; sinh 1966 ; lm 2010 ; Gx. Hòa Phú, x.Hòa Phú, h.Chƣ  

    Păh, Gialai . ĐT: 0914.434.362; Email: quanghoalui@yahoo.fr 

39. Gioan NGUYỄN ĐỨC HOÀ (CM) ; sinh 1965 ; lm 2006 ; Gx. Konxơmluh, x. Đăk Tơre, H.Kon 

    Rẫy, Kontum. ĐT: (060) 2210.414; 0973.816.894; duchoacm@gmail.com 

40. Giuse ĐINH THẾ HOÀI (OFM)  ; sinh 1969 ; lm 2007 ; Gx. Lệ Cần, xã Tân Bình, huyện Đăk  

    Đoa, Tỉnh Gia Lai. ĐT : 0982.034.416 ; E-mail :jhoaiofm@gmail.com 

41. Philipphê  ĐỖ  ĐỨC   HOAN   (SDB)  ;   sinh   1976 ;   lm   2010 ;   Gx. Plei  Rơngol  Khop,  xã  Ia  Krêl,  

    h.Đức Cơ, Glai. ĐT : 0909.773.665. E-mail : hoansdb@gmail.com 

42. Gioan  B.  ĐÀO  HUY  HOÀNG  (CM)  ;   sinh   1972 ;   lm   2012 ;  Gx.  Kon  Xơmluh,  x.  Đăk  Tơre,  

    H.Kon Rẫy, Kontum. ĐT : 01242.187.119 ; E-mail : dhhoangcm@gmail.com 

43. Giuse HÀ ĐĂNG HỘI (OP) ; sinh 1975 ; lm 2011 ; Gx. Đăk Mót, thị trấn Plei Kần, h. Ngọc Hồi, 

    Kontum. ĐT: 0919.079.090; Email : dauanhoi@yahoo.com 

44. Phaolô ĐẬU VĂN HỒNG  ; sinh 1950 ; lm 1990 ; TGM Kontum, 146 Trần Hƣng Đạo, P.Thắng 

    Lợi, Ktum. ĐT: 0905.209.055; E-mail: hongtrandau@yahoo.com 

45. Giuse  ĐỖ  THÁI   HUY  ;  sinh   1968 ;   lm   2008 ; Gx.  Đức  Hƣng,  x.  Thăng  Hƣng,  h.  Chƣ  Prông,  

    Gialai. ĐT: 0909.612.185; E-mail:josthaihuy@gmail.com 

46. Micae NGUYỄN TUẤN HUY ; sinh 1976 ; lm 2008 ; Gx. Kon Bơbăn, xã Ngọc Réo, huyện Đăk  

    Hà, Kontum. ĐT: 0934.848.123; E-mail: michuy2005@yahoo.com 

47. Gioan B. HỒ QUANG HUYÊN ; sinh 1968 ; lm 2008 ; Gx. Đăk Tuk, h. Đăk Glei, Kontum. ĐT:  

    0973.383.622; E-mail:jbhuyen05@y ahoo.com 

48. Gioakim ĐỖ SĨ HÙNG (SVD) ; sinh 1971 ; lm 2009 ; Gx. An Mỹ, X. An Phú, Tp. Pleiku, T. Gia 

    Lai. ĐT: 0975.833.633; E-mail: syhungsvd@gmail.com 

49. Giêrônimô LÊ ĐÌNH HÙNG  ; sinh 1962 ; lm 2006 ; Gx. Kon Mah, xã Hà Tây, H. Chƣ Păh, T.  

    Gia Lai. ĐT: 0905.996.326. Email : hieronymushung@yahoo.com 

50. Đaminh NGUYỄN XUÂN HÙNG ; sinh 1959 ; lm 2008 ; Gx. Đức Hƣng, x. Thăng Hƣng, h. Chƣ  

    Prông, Gialai. ĐT: (059) 3843.836; 0918.615.772.  E-mai:        nguyenxuanhung1958@yahoo.com 

51. Giuse  VŨ  QUỐC  HƯNG  (CM)             ;  sinh  1975 ;  lm  2003 ; Gx.  Kon  Xơm  Luh,  X.Đăk  Tơre,  

    H.KonRẫy, T.Kontum. ĐT: 0973.972.355. Email: vuhungcm@gmail.com 

52. Giuse HÀ  VĂN  HƯỜNG  ;   sinh   1970 ;   lm  2008 ; Gx.  Hàmòng  Kơtu,  X.  Hàmòng,  H.  Sa  Thầy, 

    Kontum. ĐT: 0909.877.682; E-mail: ha.joshuong111@gmail.com 

53. Phaolô NGUYỄN ĐỨC HỮU ; sinh 1943 ; lm 1972 ; Gx. Kon Trang Mơnei, xã Đăk La, h. Đăk  

    Hà, Kontum. ĐT: (060) 3862.084; 0905.459.214. Email : huuhaukt@yahoo.com 

54. Tôma   Thiện   LÊ   CÔNG   HUY   KHANH  ;   sinh   1978 ;   lm   2010 ;   Gx. Đăk  Chô,  X  Ngọc   Tụ,   H. 

    ĐakTô, Kontum. ĐT: 01.688.939.169; Email: cvktum@gmail.com 

55. Phêrô VŨ TRỌNG HÀ NGUYÊN KHÔI,  sinh 1977; lm 2010; Du học Mỹ. ĐT: 0983.615.545; 

    Email : vthnkhoi@gmail.com 

56. Tôma Aquinô TRẦN DUY LINH  ; sinh 1953 ; lm 2000 ; Gx. Tiên Sơn, x. Tân Sơn, Tp. Pleiku,  


    Gialai. ĐT : (059) 3600.350; 0913.151.935; 65oliver@gmail.com 

57. Antôn VŨ ĐÌNH LONG ; sinh 1972 ; lm 2008 ; Gx. Kon Du, Xã Đak Pxy, H. Đak Hà, T. Kontum. 
    ĐT: 0989.257.237 ; E-mail: antvdlong@yahoo.com 

58. Giuse TRẦN VĂN LONG (OFM)  ; sinh 1970 ; lm 2006 ; Gx. Ia Tô, huyện Ia Grai, Gialai. ĐT: 

    0919.709.640; E-mail: joslongofm@gmail.com 

59. Phêrô NGUYỄN ĐÌNH LỘC ; sinh 1959 ; lm 2010 ; Gx. Mang La, xã Ngọc Bay, tp Kontum. ĐT : 

    0918.248.540 ; E-mail: putngheo@gmail.com 

60. Đaminh MAI NGỌC LỢI ; sinh 1926 ; lm 1957 ; Gx. Đức Hƣng, x. Thăng Hƣng, h. Chƣ Prông,  

    Gialai. ĐT: (059) 3843.836. 

61. Antôn HOÀNG VĂN LỢI ; sinh 1960 ; lm 2010 ; Gx. H‟Bông, xã H‟Bông, H. Chƣ Sê, T. Gialai.  

    ĐT : 0989.801.859 ; Email : anton.hloi@gmail.com 

62. Gioan B. MAI MINH MẠNH (CSsR)  ; sinh 1969 ; lm 2005 ; Gx. Bon Ơi Nu B, xã Ia Sƣơm, H.  

    Krông Pa, T. Gialai. ĐT: 0986.995.513 ; Email: ynmanh03cssr@yahoo.com 

63. Luca NGUYỄN VĂN MẠNH (OP)  ; sinh 1978 ; lm 2011 ; Gx. Kon Rơbang, xã Vinh Quang, Tp. 

    Kontum, ĐT: 0905.795.939; Email: manhmanh05@yahoo.com 

64. Phêrô NGUYỄN ĐỨC MẦU (CSsR)  ; sinh 1942 ; lm 1970 ; Gx. Pleichuet, phƣờng Thắng Lợi, 

    Tp. Pleiku, Gialai . E-mail: petermaunguyen@aol.com 

65. Giuse NGUYỄN CÔNG MINH (CSsR)  ; sinh 1977 ; lm 2002 ; Gx. Ia Dreng, xã Ia Dreng, h. Chƣ  

    Pƣh, Gialai. Đt : 0903 703 984 ; Email :jcscd113@gmail.com 

66. Tôma VŨ KHẮC MINH          ; sinh 1936 ; lm 1964 ; Gx. Hoà Bình, x. Biển Hồ, Tp.Pleiku, Gialai. 

    ĐT: (059) 3864.399, 01679.984.138 

67. Phêrô TRẦN CÔNG MINH (CM)  ; sinh 1974 ; lm 2006 ; Gx. Konxơmluh, x. Đăk Tơre, H.Kon 

    Rẫy, Kontum. ĐT: 0914.289.026; Email: p ettrancongminhcm@yahoo.ca 

68. Giuse TRƢƠNG VĂN MINH (CSsR)  ; sinh 1975 ; lm 2010 ; Gx. Pleikly, xã Nhơn Hòa, h. Chƣ  

    Pƣh, Gialai. ĐT : 0122.950.8166; E-mail:josvan_minh@yahoo.com.vn 

69. Gioakim   NGUYỄN   THÚC   NÊN  (Hưu)  ;   sinh 1921 ;   lm 1954 ; TGM Kontum, 146 Trần  Hƣng  

    Đạo, P.Thắng Lợi, Ktum. ĐT: (060) 3861.653 

70. Giuse NGUYỄN MINH NGỌC (SDB) ; sinh 1971 ; lm 2007 ; Gx. Phú Mỹ, X. Ia Băng, H. Chƣ  

    Prông, T. Gialai. ĐT: 0937.531.020; E-mail: ngocsdb@yahoo.com.vn 

71. Gioan NGUYỄN NHƠN         ; sinh 1960 ; lm 2011 ; Gx. De Sơmei, x. Đăk Sơmei, h. Đăk Đoa, t. Gia  

    Lai. ĐT: 0985.711.436; E-mail:jnnhon@gmail.com 

72. Đaminh PHẠM MẠNH NIỆM   (CSsR)  ;   sinh 1969 ;   lm 2005 ;   Gx. Plei Chuet, p. Thắng Lợi, tp 

    Pleiku,  Gialai. ĐT: 0976.485.571; Email: manhniemcssr@yahoo.ca 

73. Giuse NGUYỄN HỮU PHÚ (OP)  ; sinh 1973 ; lm 2008 ; Gx. Kon Rơbang, xã Vinh Quang, Tp.  

    Kontum. ĐT: 0905.778.425; Email: longkhanhop@yahoo.ca 

74. Phêrô NGÔ PHAN ĐÌNH PHỤC (SJ) ; sinh 1973 ; lm 2006 ; Gx. Hoa Lƣ, 175 CMT8, Tp Pleiku,  

    Gialai. ĐT: 0919.666.990. Email : npdphuc@yahoo.com 

75. Barthôlômêô    NGUYỄN  ĐÌNH  PHƯỚC         (CSsR),  sinh   1975,  lm   2005 ;  Du  học  Mỹ.  Email : 

    ndpktum@gmail.com 

76. Phanxicô Xaviê   HỒ VĂN PHƯƠNG  ; sinh 1968 ; lm 2010 ; Gx. De Sơmei, x. Đăk Sơmei, h.  

    Đăk Đoa, t. Gia Lai. ĐT : 0984.958.140 ;  Email :fxngocphg@gmail.com 

77. Gioan Boscô TRẦN THANH PHƯƠNG  ; sinh 1981 ; lm 2013 ; Gx. Phú Bổn, 186 Trần Hƣng  

    Đạo, tx AyunPa, Gialai. ĐT : 0905.921.935 ; E-mail :phuongmsvc@gmail.com 

78. Phanxicô Assisi  PHẠM NGỌC QUANG  ;   sinh 1956 ;   lm  2006 ;  Gx. Ninh Đức,  X. Nghĩa Hoà,  


    H.Chƣ Păh, T. Gialai. ĐT : (059) 3893.097 ; 0905.647.750 ;fr_quang@yahoo.ca 

79. Tađêô NGUYỄN ÁI QUỐC  ; sinh 1975 ; lm 2008 ; Gx. Rờ Kơi, H. Sa Thầy, T. Kontum. ĐT : 
     0984.645.915 ; E-mail : thaiquoc05@yahoo.com 

 80. Vinh sơn NGUYỄN NGỌC QUYỀN  ; sinh 1958 ; lm 2004 ; Gx. Plei Jơdrập, X. Đăk năng, Tp.  
     Kontum, ĐT : 0913.833.547; E-mail:pvsquyen@gmail.com 

 81. Phêrô  HOÀNG  VĂN  SỐ  (SDB)  ;   sinh   1949 ;   lm   1994 ;   Gx.  Thanh  Hà,  X.  Ia  Drăng,  H.  Chƣ  
     Prông, T. Gialai. ĐT: 0937.662.376; E-mail :pherohvso@gmail.c om 

 82. Gioakim   NGUYỄN  HOÀNG  SƠN  ;   sinh   1942 ;   lm   1971 ;   Tòa   Giám   Mục   Kontum,   146   Trần 
     Hƣng Đạo, Kontum. ĐT : 0905.219.530 ; E-mail :phuongquikt@gmail.com 

 83. Tađêô VÕ XUÂN SƠN ; sinh 1978 ; lm 2010 ; Gx. Thăng Thiên, 02 Quang Trung, p. Tây Sơn, tp  
     Pleiku. ĐT : 0907.146.832 ; E-mail : thadxuanson@yahoo.com 

 84. Giuse NGUYỄN DUY TÀI  ; sinh 1970 ; lm 2008 ; Gx. Kon Mahar, xã Hà Đông, h. Đăk Đoa, T. 
     Gialai. ĐT : 0905.280.288 ; 0979.528.530. E-mail :josduytai@gmail.com 

 85. Giuse PHẠM HỒNG TÀI (CSsR)  ; sinh 1970 ; lm 2006 ; Gx. Pleichuet, phƣờng Thắng Lợi, Tp. 
     Pleiku, Gialai. ĐT: 0984 654 081. E-mail : giusetaicct@yahoo.com 

 86. Đaminh TRƢƠNG BẢO TÂM  ; sinh 1934 ; lm 1968 ; Gx. Thánh Tâm, 542 Hùng Vƣơng, Tp.  
     Pleiku. ĐT : (059) 3823.408 ; 0906.418.968 ; E-mail : t.baotam@yahoo.com.vn 

 87. Phêrô NGUYỄN NGỌC THANH ; sinh 1970 ; lm 2006 ; Gx. Đăk Mút, xã Đăk Mar, h. Đăk Hà, 
     Kon Tum. ĐT: 0906.419.406; E-mail: ktthanh2003@yahoo.com 

 88. Đaminh TRẦN THẬT (CSsR) ; sinh 1976 ; lm 2007 ; Gx. Phú Yên, X. H‟ra, H.Mang Yang, T.  
     Gialai. ĐT: 0946.710.897; E-mail: domthatcssr@yahoo.com 

 89. Phanxicô Xavie PHẠM HỮU THẾ  ; sinh 1938 ; lm 1964 ; TGM Kontum, 146 Trần Hƣng Đạo, 
     Kontum. ĐT: 01283392552; E-mail:phamhuuthe@gmail.com 

 90. Phaolô NGUYỄN ĐÌNH THI (CSsR)  ; sinh  1972 ; lm 2004 ; Gx. Phú Nhơn, Ttr. Nhơn Hoà, H.  
     Chƣ Pƣh, T.Gialai. ĐT: 0984.636.379; E-mail: thicssr72@yahoo.com.vn 

 91. Hilariô HOÀNG ĐÌNH THIỀU (NAZA) ; sinh 1940 ; lm 2003 ; CĐ Naza Hàm Rồng, tp Pleiku, 
     Gialai. ĐT: 0913.726.515; E-mail: tamthieu40@yahoo.ca 

 92. Bartôlômêô NGUYỄN ĐỨC THỊNH (CSsR) ; sinh 1959 ; lm 2001 ; TTHH Đức Mẹ Măng Đen, h  
     Kon Plông, Kontum. ĐT: 0914.029.449; E-mail: bartdampun@gmail.com 

 93. Giuse   NGUYỄN   KHÁNH   THÔNG   (OFM)  ;   sinh   1978 ;   lm   2010 ; Gx.   Ia   Tô,   huyện   Ia   Grai, 
     Gialai. ĐT: 01.687.490.679 ; E-mail: khanhthongofm@yahoo.com 

 94. Micae YA THU (OFM)  ; sinh 1966 ; lm 2006 ; Gx. Phaolô H‟neng, X. H‟neng, H. Đăk Đoa, T.  
     Gialai . ĐT: 01.657.150.892; E-mail: yathulb@yahoo.com 

 95. Giêrônimô NGUYỄN ĐÌNH THUẬT (CSsR)  ; sinh 1975 ; lm 2008 ; Gx. Hà Bầu, xã Chƣ Đăng  
     Ya, huyện Chƣ Păh, Gialai. ĐT: 0987.784.243; E-mail: nguyendinhthuat@yahoo.com 

 96. Tôma NGUYỄN VĂN THƯỢNG ; sinh 1946 ; lm 1974 ; Gx. Đức An, 20 Wừu, P. Ia Kring, Tp. 
     Pleiku, T. Gialai. ĐT : (059) 3876.263 ; 0914.093.680 tomathuong@gmail.com . Nhà Bok Do: (059) 
     3824.838; nhathoducan@gmail.com 

 97. Phêrô HOÀNG ĐÌNH THỤY (SDB)  ; sinh 1948 ; lm 1976 ; Gx. Thanh Bình, xã Bình Giáo, h. 
     Chƣ Prông, Gialai. ĐT : 0918.808.097 ; E-mail : hoangdinhthuy@gmail.com 

 98. Phanxicô   Xaviê   LÊ   TIÊN  ;   sinh   1953 ;   lm   1999 ;  Gx.  Kon  Hring,  xã  Diên  Bình,  h.  Đăk  Tô,  
     Kontum. ĐT: 0982.000.410; E-mail: kontum652004@yahoo.ca 

 99. Giuse TRẦN NGỌC TÍN ; sinh 1954 ; lm 1998 ; Gx. Phƣơng Quý, X. Vinh Quang,  Tp.Kontum.  
     ĐT: (060) 3861.933; 0905.450.894; lmjostin@gmail.com 

100. Giuse TRẦN SĨ TÍN (CSsR) ; sinh 1941 ; lm 1972 ; Gx. Pleikly, x. Nhơn Hòa, h.Chƣ Pƣh, Gialai.  
    ĐT:  0914.173.570; E-mail : siusiupkly@yahoo.com.sg 101. Hiêrônimô   TRẦN  VĂN  TRẠCH  ;   sinh   1971 ;   lm   2011 ;   TGM   Kontum,   146   Trần  Hƣng  Đạo, 

      Kontum. ĐT: 01.665.646.564. 

102. Phêrô NGÔ ĐỨC TRINH              ; sinh 1972 ; lm 2008 ; Gx. Phú Túc, Ttr. Phú Túc, H. Krông Pa, T. 
      Gialai. ĐT: 0984.254.125; E-mail: petductrinh@yahoo.fr 

103. Gioan Baotixita LÊ MINH TRÍ (CSsR) ; sinh 1974 ; lm 2005 ; Gx. Plei Jut, xã Ia Der, huyện Ia 
      Grai, Gialai. ĐT: 0987.043.104; E-mail: gbminhtri@yahoo.com 

104. Vinhsơn NGUYỄN THÀNH TRUNG (OFM) ; sinh 1970 ; lm 2006 ; Gx. Plei Pơđừ, xã Sa Bình, 
      H. Sa Thầy, T. Kontum. ĐT: 0905.918.447; E-mail: thanhtrungofm@yahoo.ca 

105. Vinhsơn NGUYỄN THÀNH TRUNG (SDB) ; sinh 1973 ; lm 2004 ; Gx. Plei Rơngol Khop, xã Ia  
      Krêl, h.Đức Cơ, Glai. ĐT: 0984.525.251; E-mail: song_vui73@yahoo.ca 

106. Đaminh NGUYỄN TIẾN TRUNG ; sinh 1954 ; lm 2000 ; Gx. Phú Thọ, xã An Phú, tp Pleiku, Gia 
      Lai. ĐT: (08) 39.701.774; 0918.694.771;  trung66@gmail.com 

107. Gioan Baotixita TRẦN QUANG TRUYỀN  ; sinh 1951 ; lm 1994 ; Gx. Chính Tòa, 13 Nguyễn 
      Huệ, p. Thống Nhất, Kontum. ĐT: (060)3868.866; 0905.011.236; truyen1962@gmail.com 

108. Phêrô PHAN CÔNG TRƯỜNG (CSsR) ; sinh 1974 ; lm 2010 ; Gx. Ia Tiêm, xã Ia Tiêm, huyện 
      Chƣ Sê, Gialai . ĐT: 0908.480464 ; Email:petphantruong@yahoo.com .vn 

109. Gioan NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG ; sinh 1959 ; lm 1999 ; Gx. Phú Thiện, Ttr. Phú Thiện, H. Phú 
      Thiện, T. Gia Lai. ĐT : 0903.513.613 ; E-mail : ductruong70@yahoo.ca 

110. Giuse VÕ VĂN TRƯỜNG  ; sinh 1977 ; lm 2010 ; Gx. Mỹ  Thạch, Ttr. Chƣ Sê, H. Chƣ Sê, T.  
      Gialai. ĐT: 01643107884; E-mail : vovantruong77 @gmail.com 

111. Phêrô NGUYỄN XUÂN ANH TUẤN ; sinh 1981 ; lm 2013 ; Gx. Tea Rơxá, xã Đăk Trăm, h. Đăk  
      Tô, Kontum. ĐT: 0935.005.120; E-mail: antopicus@gmail.com 

112. Gioakim   NGUYỄN   HỮU   TUYẾN  ;   sinh   1978 ;   lm   2010 ;   Gx. Kon   Hring,   xã   Diên   Bình,   H. 
      ĐakTô, T. Kontum. ĐT: 0989.877.417; E-mail:jcnhtuyen@gmail.com 

113. Giacôbê TRẦN TẤN VIỆT  ; sinh 1975 ; lm 2006 ; Gx. Kon Jơdreh, X. Đak Bla, Tp. Kontum.  
      ĐT: 0982.080.275; Email : giacoviet@gmail.com 

114. Giuse LẠI VĂN VINH (SDB) ; sinh 1975 ; lm 2012 ; Gx. Phú Mỹ, X. Ia Băng, H. Chư Prông, T.  
      Gialai. ĐT: 01664.001.444. Email :jos.vinh@yahoo.com.vn 

115. Luy  Gonzaga   NGUYỄN   QUANG   VINH  ;   sinh   1950 ;   lm  1991 ;   Gx. Phương  Hòa,  P.  Nguyễn 
      Trãi, Tp. Kontum. ĐT: (060) 3863.314; 0982.144.640; luisvinh50@gmail.com 

116. Đaminh ĐINH QUANG VINH                ; sinh 1966 ; lm 2000 ; Gx. Đức An, 20 Wừu, P. Ia Kring, Tp. 
      Pleiku, T. Gialai. ĐT : 0918.577.279 ; E-mail : quangvinhsdb@gmail.com 

117. Luy Gonzaga NGUYỄN HÙNG VỊ ; sinh 1952 ; lm 1990 ; Gx. Phương Nghĩa, 36 Lý Tự Trọng, 
      P.Thắng Lợi, Kontum. ĐT :0603864.283; 01.667.570.010 ; cvk1963@yahoo.ca 

118. Gioan NGUYỄN QUỐC VŨ ; sinh 1977 ; lm 2008 ; Gx. Đồng Sơn, xã Tân An, huyện Đăk Pơ,  
      Gialai. ĐT : 0977.272.557 ; E-mail :jnvunggl@gmail.com 

119. Đaminh  TRẦN  VĂN  VŨ            ;   sinh   1973 ;   lm   2008 ;  Gx.  Đăk  Jâk,  X.  Đăk  Môn,  H.  Đăk  Glei,  
      Kontum. ĐT: 0984.878.330; E-mail : daminhvukt@gmail.com 

120. Phaolô PHẠM ĐỨC VƯỢNG ; sinh 1965 ; lm 2011 ; Gx. Plei Tơwer, x. Đăk Tơwer, H. Chƣ Păh,  
      T. Gia Lai. ĐT: 01.659.800.790; E-mail: paulducvuong @gmail.com 

121. Gioakim LƯƠNG ĐÔNG VỸ  ; sinh 1981 ; lm 2013 ; Gx. Đăk Tuk, H. Đăk Glei, Kontum. ĐT:  
      0935.400.352; E-mail:joachimy2002@yahoo.fr 

(Theo Niên Giám Gp Kontum 2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét