Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

CÁC DÒNG TUCÁC DÒNG TU HOẠT ĐỘNG TRONG GIÁO PHẬN KONTUM:

                                                 DÒNG NỮ 

    1.  DÒNG ẢNH PHÉP LẠ (Filles de MM) : Số cộng đoàn : 28. Số nữ tu: 141 
        + Nhà Mẹ. 14 Nguyễn Huệ, P. Thống Nhất, Kontum. 
          ĐT: (060) 863.240; Dđ: 0905 388 965 (Yă Marie Reine Lanh) E-mail: anhphepla@gmail.com

        *GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT DÒNG ẢNH PHÉP LẠ GIÁO PHẬN KONTUM 
        *HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ KON TUM MỪNG KÍNH BỔN MẠNG & HỒNG ÂN KHẤN DÒNG 27.11.2014     

    2.  DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG (SPP) : Số cộng đoàn : 13. Số nữ tu: 33 
        + Nhà Mẹ: Tỉnh Dòng Tây Nguyên, 32 Lạc Long Quân, p.Thắng Lợi, tp Pleiku, Gialai 
        ĐT: (059) 3759.781 ; 0934.780.290 (sr. Lan). E-mail: cdcqppleiku@gmail.com 
       
       *THÁNH LỄ HỒNG ÂN VĨNH KHẤN 11 NỮ TU THUỘC HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX TỈNH DÒNG TÂY NGUYÊN (05/12/2014)
       *Mừng 250 nămthành lập Hội Dòng (1762-2012) - Năm Thánh của Hội Dòng Chúa Quan Phòng - Tỉnh Dòng Kon Tum. CẦU NGUYỆN CÙNG VỚI CHA GIOAN MARTINO MOYE.
       *LỜI KINH PHÓ THÁC
       *HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG - TỈNH DÒNG VIỆT NAM
       *THÁNH LỄ TẠ ƠN TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX, TỈNH DÒNG TÂY NGUYÊN

    3.  DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM : Số cộng đoàn : 11; Số nữ tu: 49 
      + Cđ CĐMVN  Pleiku. 6 Võ Thị sáu, p. Ia Kring, Pleiku, Gialai 
        ĐT: (059) 3828.556; E-mail: phuxuanpleiku@gmail.com 

    4.  DÒNG ĐA MINH ROSA LIMA : Số cộng đoàn : 03; Số nữ tu: 07 
        + Cđ Rosa Lima Mỹ Linh.  Ttr. Chư Sê, h. Chư Sê. Gialai                                                        
        ĐT: (059) 3886.800, 0978.820.482. cdmylinh@gmail.com 


    5.  DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP : Số cộng đoàn : 01; Số nữ tu: 02 
        + Cđ Đa Minh Tam Hiệp Kông Choro, huyện Kông Choro, Gialai. 
        ĐT: 0972.734.953. E-mail: daminhtamhiep@gmail.com 

    6.  DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM : Số cộng đoàn : 03; Số nữ tu: 09 
        + Cđ ĐMTT Pleiku, phƣờng Hội Phú, tp Pleiku, Gialai 
        ĐT: (059) 3714.599; ĐT: 0165.269.9591; E-mail: cdmmadalena@gmail.com 

    7.  DÕNG ĐỨC BÀ PHÙ HỘ (Salésiennes): Số cộng đoàn : 01; Số nữ tu: 03 
        + Cđ La Sơn, xã Ia Băng, h. Đăk Đoa, Gialai; 
        ĐT: (059) 3898.707. E-mail : fmalason@gmail.com 

    8.  DÕNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO: Số cộng đoàn : 02; Số nữ tu: 04 
        + Cđ Đức Bà Truyền Giáo Kon Xơ Koi, huyện Kon Rẫy, Kontum. 
        ĐT: 0914. 455 840 - 0126 3377 156. E-mail: hangdbtg@yahoo.com - lebichha@gmail.com 

    9.  DÒNG MTG CÁI MƠN: Số cộng đoàn : 01; Số nữ tu: 02 
        + Cđ. MTG Cái Mơn Pleiku. Phƣờng Yên Đỗ, tp Pleiku, Gialai 

    10. DÒNG MTG PHAN THIẾT : Số cộng đoàn : 02; Số nữ tu: 08 
        + Cđ MTG Phan Thiết - Hoà Bình.  Xã Biển Hồ, Tp Pleiku, Gialai 
        ĐT: (059) 2220.856 

    11. DÕNG MTG QUY NHƠN; Số cộng đoàn : 06; Số nữ tu: 22 
       + TV MTG Pleiku (Đức Tin). 44 Hùng Vƣơng, P. Ia Kring, tp pleiku, Gialai 
        ĐT: (059) 3823.381;  E-mail: tammtg@gmail.com 


    12. DÒNG MTG TÂN VIỆT : Số cộng đoàn : 03; Số nữ tu: 09 
       + Cđ MTG Tân Việt Hiếu Nghĩa. Phƣờng Thống Nhất, tp Pleiku, Gialai 
       ĐT: (059) 3716.221;  E-mail: cdhieunghiapk@yahoo.ca 

                                                        
13. DÒNG MTG THỦ THIÊM : Số cộng đoàn : 03; Số nữ tu: 09 
  + Cđ Đăk Pơxi, h. Đăk Hà, Kontum.   
  ĐT: 01226.153.6397; E-mail: madthuylinh@yahoo.com.vn 

14. DÒNG MTG XUÂN LỘC: Số cộng đoàn : 02; Số nữ tu: 06 
  + Cđ MTG Xuân Lộc, CĐ Plei Kơbei, Nt. Plei Kơbei, X. Hà Moong, H. SaThầy, Kontum; 
    ĐT: 060.62.210.715; E-mail: cdmtgxlkb2007.com. 

15. DÒNG NỮ TỲ CHÚA THÁNH THẦN : Số cộng đoàn : 04; Số nữ tu: 12 
  + CĐ Chúa Thánh Thần - Hàm Rồng, tp Pleiku, Gialai 
    ĐT: (059) 3501.013; 01649.193.621 

16. DÒNG NỮ TỲ THÁNH THỂ : Số cộng đoàn : 01; Số nữ tu: 07 
  + Cđ Nữ Tỳ Thánh Thể. Làng Plei Ngo, p. Thắng Lợi, Tp. Pleiku, Gialai 
    ĐT: (059) 3748.400; 01218.690.555; Email: ssspleiku@yahoo.com 

17. DÒNG NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN (FDLC); Số cộng đoàn : 03; Số nữ tu: 10 
  + CĐ NTBA Vinh Nguyên Kontum; 19 Nguyễn Trãi, P.Thống Nhất, Kontum; 
  ĐT: (060) 3866.757; 0905.778.011 (Sr. Cecilia Sáng) E-mail: cdvinhnguyen@yahoo.ca 

18. DÒNG NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH : Số cộng đoàn : 02; Số nữ tu: 04 
    + Cđ NVHB.  Xã Kroong, Tp. Kontum.  
    ĐT: 01634.656.862;   E-mail : madeleinehuong@gmail.com 

19. DÒNG PHAOLÔ THÀNH CHARTRES (SPC): Số cộng đoàn : 24; Số nữ tu: 110 
  + Cđ Pleiku. 44 Lê Thánh Tôn, P. Ia Kring, Tp. Pleiku, Gialai 
    ĐT: (059) 3824.232; E-mail : phaolopleikuvn@gmail.com 

20. DÒNG TIỂU MUỘI: Số cộng đoàn : 02; Số nữ tu: 03 
  + Cđ Tiểu Muội Klâu Rơngol, xã Ia Chim, tp Kontum. 
    ĐT: 0164.820.2686 

21. DÒNG KÍN CÁT MINH: Số cộng đoàn : 01; Số nữ tu: 03 
  + Cđ Hòa Phú. Thôn 2, xã Hòa Phú, h. Chƣ Păh, Gialai. 
    ĐT: 0913 938 482 (Sr. Agnès Ánh) 

22. NHÓM  TRỢ TÁ TÔNG ĐỒ (AA): Số cộng đoàn : 01; Số nữ tu: 03 
  + Tòa Giám Mục Kontum, 146 Trần Hƣng Đạo, Kontum 
    ĐT: 01699 839 663 (Chị Briu); Email: annabriu@yahoo.com 

23. TU ĐOÀN TRUYỀN TIN: Số cộng đoàn : 01; Số nữ tu: 03 
  + Cđ Truyền Tin Đăk Tân, h. Kon Rẫy, Kontum. 
    ĐT: 0166.211.9965 (Sr Ngát) truyentinhn@yahoo.com DÒNG NAM 

24. DÒNG ANH EM HÈN MỌN PHANXICÔ (OFM) : Số cộng đoàn : 05; Số nam tu sĩ: 6 
   + Cđ OFM Thôn 6, Xã Diên Phú, Tp. Pleiku, Gialai 
    ĐT: (059) 3876.263; 0933.821.294 (Cha Nicôla Hải) ; E-mail: vnhaipleiku.gl@gmail.com 

25. DÒNG CHÚA CỨU THẾ (CSsR) : Số cộng đoàn : 12; Số nam tu sĩ : 19 
  + TTTG Plei Chuet., P. Thắng Lợi, Tp. Pleiku, Gialai. 
   ĐT: (059) 3861.064 . E-mail: chiendcct@yahoo.ca 

26. DÒNG DON BOSCO (SDB): Số cộng đoàn : 04; Số nam tu sĩ : 05 
  + Cđ Thanh Hà. H. Chƣ Prông, Gialai. 
   ĐT: 0937.662.376. E-mail : pherohvso@gmail.com 

27. DÒNG ĐAMINH (OP): Số cộng đoàn : 01; Số nam tu sĩ : 06 
  + Cđ Kon Rơbang, xã Vinh Quang, Tp. Kontum, Kontum. 
    ĐT: 0988.542.448. Email: tcuongop@gmail.com (cha Cƣờng) 

28. DÒNG LASAN: Số cộng đoàn : 01; Số nam tu sĩ : 01 
  + Cđ Lasan Yali. Thị trấn Đăk Đoa, Gia Lai. 
    ĐT: 0937.812.738  (Fr. Quân) 

29. DÒNG NGÔI LỜI (SDV): Số cộng đoàn : 01, Số nam tu sĩ : 01 
  + Cđ An Mỹ. Nhà thờ An Mỹ, X. An Mỹ, tp Pleiku, Gialai 
    ĐT : 0975 833 633 (cha Sỹ Hùng) Email: syhungsvd@gmail.com 

30. DÒNG TÊN (SJ): Số cộng đoàn : 01; Số nam tu sĩ : 02 
   + Cđ Hoa Lƣ, Nhà Thờ Hoa Lƣ, 175 CMT8, Tp Pleiku, Gialai 
    ĐT: 0919.666.990. Email: npdphuc@yahoo.com (cha Phục) 

31. DÒNG VINH SƠN (CM): Số cộng đoàn : 04; Số nam tu sĩ : 05 
  + Cđ Tân Lập, Nhà thờ Tân Lập, X. Đăk Ruồng, H. Kon Rẫy, Kontum. 
  ĐT : 01285.680.868 (cha Chung) ; Email: augustinchung@gmail.com 

32. DÒNG XITÔ THIÊN PHƯỚC: Số cộng đoàn : 01; Số nam tu sĩ: 11 
    + Cđ Ayun, x Ayun, huyện Chƣ Sê, Gialai. 

33. TU ĐOÀN NAZA: Số cộng đoàn : 03; Số nam tu sĩ : 06. 
    + Cđ Naza Hàm Rồng, thành phố Pleiku, Gialai. 
    ĐT: ĐT: 0913.726.515; E-mail: tamthieu40@yahoo.ca 

(Theo Niên Giám GP Kontum 2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét