Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

SUY NIỆM TIN MỪNG CN IV MÙA VỌNG B

CN MV 4B. Ngày 21. 12. 2014
2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16, 25-27; Lc 1, 26-38

ĐỨC CHÚA Ở VỚI NGƯƠI
Bài suy niệm
Một lời sấm cho hai nhân vật sống cách xa nhau mười thế kỷ giữa Đavít và Đức Maria được phụng vụ hôm nay liên kết lại trong một mầu nhiệm.  Cả hai nhân vật này tiến lên trong cùng một con đường đức hạnh, cùng hy vọng một ơn Cứu độ, và cùng lãnh nhận một lời sấm giống nhau được phán ra cho nhà Đavít và Đức Maria.  Lời sấm phán thế nầy: “Đức Chúa ở cùng ngươi”.  Câu 3 trong Bài Đọc 1 ( 2S 7, 1-5.8b-12.14.16) và câu 28 trong Bài Tin Mừng (Lc 1, 26-38).  Trong Bài Đọc 1, tiên tri Nathan mặc khải cho Đavít kế họach của Thiên Chúa xuyên qua các thế hệ con cháu, khẳng định Ngài là Chúa của lịch sử : “Chính Ta cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngòai đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta, là Ítraen.  Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với người” (câu 8b). 

Là phụ nữ Do thái sùng đạo chắc chắn Đức Maria biết đọan Kinh thánh này và ngài đã sống nội tâm đọan Kinh thánh đó trong đức tin và đức cậy trông.  Đức Maria thấm nhuần Lời Chúa, đầy tràn ân sủng, trước khi đầy tràn Thiên Chúa “Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (câu 28).  Thật vậy Đức Maria xác tín lời hứa ban Đấng cứu độ, Mẹ đã suy niệm và sống niềm cậy trông nầy trong tâm tưởng, chính vì thế Mẹ đã cưu mang Chúa trong tâm hồn trước khi cứu mang Chúa nơi cung lòng Mẹ.  Mẹ là tín nữ lắng nghe, cầu nguyện và sống lời Chúa (x.Tông Thư Marialis cultus 2.2. 1974).

Thánh vương Đavít mơ ước có ngôi nhà xứng đáng để đặt Hòm Bia, hầu có thể đảm bảo cho sự bền lâu của vương quốc, ông muốn xây cho Thiên Chúa một ngôi nhà xứng đáng (x. Bài Đọc 1).  Hòm Bia nầy  chứa đựng hai phiến đá ghi khắc Mười giới răn mà Chúa đã ban cho ông Môsê. Hòm Bia là báu vật mang lại phúc ấm cho toàn dân, cho nên đi đâu dân Do thái cũng mang theo mình ngay cả khi xung trận.  Hòm bia là biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Người.  Vua Đavít có ý tưởng xây nhà cho Thiên Chúa là một lối suy nghĩ tốt lành và đạo đức, nhưng cũng là một cám dỗ muốn quản lý Thiên Chúa theo ý mình, nếu không nói đó là muốn định cư Thiên Chúa hay độc quyền Thiên Chúa.  Qua miệng ngôn sứ Nathan, Đavít biết được rằng Thiên Chúa sẽ tạo lập cho ông một dân tộc, “một nhà”, tức là một triều đại, ý tưởng nầy khác xa với suy nghĩ của ông.  Tư tưởng của Thiên Chúa cách xa suy nghĩ của phàm nhân như trời cao hơn đất là thế đó.

Khi sứ thần Gáprien vào nhà trinh nữ Maria, sứ thần đã dùng chính lời của Nathan đã nói với Đavít mà chào Đức Maria: “Đức Chúa ở cùng bà” (câu 28), dĩ nhiên lời chào này có hiệu năng và hiện thực hơn nhiều so với lời sấm phán ra với nhà Đavít, vì Thiên Chúa khởi sự thực hiện việc nhập thể nơi bản thân của Đức Maria.   Đức Mẹ được ví như là Hòm bia Giao Ước Mới, một Hòm bia nhân loại di động cưu mang Chúa cứu thế, nơi Mẹ sẽ ký kết bản hiệp ước giữa Thiên Chúa và Nhân lọai, tức là thiên tính kết hợp với nhân tính, và nhân tính được nâng cấp tham dự vào sự sống của Thiên Chúa.  Thiên Chúa làm người và ở với nhân loại.   Khi nhận lời truyền tin của tiên thần Đức Maria cũng có phần lo âu giống như Đavít, là muốn định cư Thiên Chúa theo quan niệm nhân lọai:  “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ? ” (câu 34).  “Đừng sợ, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà”.  Câu trả lời cho thấy Thiên Chúa không nằm trong quy luật sinh vật học, con người không thể cầm tù Thiên Chúa.

Thánh Thần Sáng Tạo. Thánh Thần của buổi đầu tạo dựng.  Thánh Thần của mọi khởi đầu.  Cũng như đối với Đavít và hôm nay đối với Đức Maria, Thiên Chúa cho biết chính Người có sáng kiến cứu độ và Người hành động theo cách thế quyền năng của Người.  Người hành động theo tầm vóc Thiên Chúa và theo tầm vóc nhân lọai: Đức Mẹ thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần.  Ôi thật nhiệm mầu!  Cách hành động của Thiên Chúa chỉ mình Người biết mà thôi:  Một bà già son sẻ như bà Isave đã thụ thai theo lẽ thường, và một thiếu nữ trẻ trung thụ thai bởi phép Chúa ThánhThần.  Phải nói được rằng cả hai đều thụ thai nhiệm lạ do tác động của Thánh Thần, cho chúng ta thấy sự nhưng không của Thiên Chúa trong thi hành ơn cứu chuộc.  Cả hai đều là dấu chỉ của sự sáng tạo mới.  Đó là bí mật mà thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma viết: “Bí mật được giữ kín tự ngàn xưa và nay được tỏ hiện ra nơi Đức Giêsu Kitô”, là ‘Đức Chúa ở với  ngươi’(x. Bài Đọc 2. Rm 16, 25-27).


Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn ở với con người mà không cần lầu son gác tía, không cần nhà nào, cũng không cần cung điện nào ngòai tâm hồn con người.  Xin cho con ý thức điều đó để dọn lòng đón Chúa đến thăm trần gian lần 2014. Amen

Lm Luy Nguyễn Quang Vinh - Gx. Phương Hòa, Kontum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét